Hollolan kunta ei enää käänteisen arvonlisäveron piirissä

Kategoria: Muut uutiset
Takaisin

rakentaminen

Hollolan kunta eio ole enää 1.1.2018 alkaen käänteisen arvonlisäveron piirissä

Rakentamispalvelujen käännetty arvonlisävero tuli voimaan 1.4.2011 ja säännökset koskevat myös kuntia ja kuntayhtymiä. Käännetyllä arvonlisäverovelvollisuudella tarkoitetaan sitä, että rakentamispalveluiden ostaja suorittaa palvelun myynnistä arvonlisäveron myyjän puolesta.

Rakentamispalvelujen käännettyä verovelvollisuutta sovelletaan, jos

  1. palvelu on tietty rakentamispalvelu (AVL 31 §:n 3 momentin 1 kohta) ja 
  2. ostaja on elinkeinonharjoittaja, joka muutoin kuin satunnaisesti myy rakentamispalvelua.

Käännettyä verovelvollisuutta sovelletaan, jos molemmat edellä mainitut edellytykset täyttyvät. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos kunta säännöllisesti myy säännöksen ja ohjeiden mukaan rakentamispalveluksi tulkittavaa palvelua, niin kunnan kaikkiin rakentamispalvelujen ostoihin – esimerkiksi päiväkodin laajennuspalveluun – sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta.

Hollolan kunta ei ole enää käänteisen arvonlisäveron piirissä kiinteistönhuoltoon liittyvien tehtävien siirryttyä Hollolan Tilapalvelu Oy:lle 1.1.2018 alkaen. Hollolan kunta ei siis myy rakentamispalveluita muutoin kuin satunnaisesti.

Hollolan Tilapalvelu Oy (Y-tunnus: 2840811-2) sen sijaan on käänteisen arvonlisäveron piirissä, mikä on huomioitava yhtiötä laskutettaessa.

 

Lisätietoja Hanna Hurmola-Remmi, talousjohtaja

Julkaistu: 25.01.2018 11.30