Hollolan kunta kysyi liukuesteiden käytöstä

Takaisin

Hollolan kunta on hankkinut ja jakanut liukuesteitä vuosien 2020 ja 2021 aikana yhteensä 5000 eurolla. Yhden parin hankintahinta oli 8 euroa (alv 0%). Liukuesteitä jaettiin 65-vuotta täyttäneille sekä sairauden tai vamman takia niitä tarvitseville hollolalaisille. Hollolan kunta teki haastattelukyselyn 29.3.-1.4.2021 liukuesteitä saaneille hollolalaisille.

Hyvinvointikoordinaattori soitti 50 henkilölle, jotka hän valitsi  satunnaisotannalla haastateltaviksi.

Johtopäätökset kyselyn tuloksista:

  • Kyselyyn vastanneista (n=50) 70 % oli 71 vuotta tai sitä  vanhempia.
    Kunnan jakamia liukuesteitä käytti säännöllisesti tai useimmiten liukkailla keleillä 46 % vastaajista.
  • 20 % vastaajista ei käyttänyt liukuesteitä lainkaan vaan he käyttivät mieluummin nastakenkiä.  Lisäksi osa vastaajista koki liukuesteet hankaliksi käyttää tai ne eivät pysyneet kunnolla jaloissa. Osalle vastaajista ei ollut tarvetta liukuesteille.
  • Vastaajista kukaan ei ollut kaatunut käyttäessään liukuesteitä.
  • 80 % vastaajista joko omisti jo liukuesteet tai nasta- / kitkakengät tai olisi itse ne hankkinut.
  • Vastaajat olivat lähes samaa mieltä siitä, että kunnan tulee jatkossakin hankkia ja jakaa liukuesteitä 65 vuotta täyttäneille ja sairauden tai vamman takia niitä tarvitseville hollolalaisille.

Kyselyn tulokset ovat kokonaisuudessaa luettavissa oheisesta linkistä: Kyselytulokset liukuesteiden käytöstä 

Lisätietoja tarvittaessa,

Antti Anttonen

hyvinvointikoordinaattori 

Julkaistu: 08.04.2021 09.57