Hollolan kunta osallisti kuntalaiset talousasioiden pohdintaan

Kategoria:
Takaisin

Kuntalaisten näkemys kunnan talouden hoidosta on tärkeä päätöksentekijöille. Hollolan kunta kysyi kuntalaisilta taloudenhoidosta ja talouden tasapainottamisesta uudella HollolaNyt –sovelluksella sekä nettikyselyllä.

Talouskysymysten raportti

Kysymyksiä talouden hoitoon liittyen oli vastattavana 27.10.2016 asti HollolaNyt-sovelluksessa sekä kunnan nettisivuilla. Kysymykset kartoittivat suhtautumista eri säästökeinoihin ja -kohteisiin.

Kyselyn tarkoituksena oli avata ja herättää keskustelua sekä myös antaa informaatiota. Kyselyn tuloksia esiteltiin tiivistetysti kunnanvaltuustolle 31.10.2016 talousarvioseminaarissa ja ne ovat valtuutettujen nähtävänä kunnan ekstranet-sivustolla. Tuloksista raportoidaan myös kunnan nettisivuilla sekä tiivistetysti myös Twitterissä.                 

Vastauksia kyselyyn saatiin vaihtelevasti kysymyksestä riippuen n. 110-300. Suurin osa kyselyyn vastaajista oli sitä mieltä, että taloutta tulisi tasapainottaa enemmin verojen ja maksujen korotuksilla kuin palveluita tai palvelutasoa karsimalla. Veronkorotuksista tulisi ennemmin korottaa kunnallisveroja kuin kiinteistöveroja. Joukkoliikenteestä, liikuntapaikoista ja venepaikoista voitaisiin maksaa vastaajien mukaan enemmänkin, toisaalta säästöjen vuoksi voitaisiin palvelutasoa laskea liikuntapalveluista ja valaistuksesta. Investointikohteista nähtiin tärkeänä koulukiinteistöt ja yritysalue sekä sähköisen asioinnin kehittäminen. Joissain vastauksissa nousi esille myös kunnan oman toiminnan tehostaminen.

Vastaukset ovat linjassa talousarvioesitykseen nähden. Hollolan kunnan talousarvio käsitellään ensimmäisen kerran kunnanhallituksessa 21.11.2016. Valtuusto hyväksyy talousarvion kokouksessaan 12.12.2016. Talousarvioesitys on 22,1 t euroa ylijäämäinen. Talousarvioesitys ei sisällä veronkorotuksia.

Kunta toivoo uuden mobiilisovelluksen avulla saavansa kaiken ikäiset kuntalaiset kiinnostumaan kunnan taloudenhoidosta ja aikoo myös jatkossa käyttää sovellusta kuntalaisten mielipiteiden kartoittamiseen.

Lisätietoja:  Hanna Hurmola-Remmi

Katso kyselyn raportti (pdf) HollolaNyt

Katso kyselyn raportti (pdf) kyselyohjelmalla

Julkaistu: 21.11.2016 10.57