Hollolan kuntakeskuksen korttelin 244 tonttien 1, 2 ja 3 tarjouskilpailu

Terveystie

Hollolan kunta myy tai vuokraa tarjouskilpailulla otsikossa mainitut tontit tämän sivun oikeassa laidassa olevan linkin ”kilpailuohjeisto” mukaisin ehdoin. Tälle sivulle on koottu myös muut tarvittavat tiedot linkkeinä riittävän informaation saamiseksi ja kilpailuun osallistumiseksi.

Tarjoukset tarvittavine liitteineen tulee toimittaa sähköisesti Hollolan kunnan kirjaamoon 15.8.-30.9.2019 välisenä aikana, kirjaamo@hollola.fi

 

Mahdolliset tiedustelut tarjouskilpailuun liittyen:
maankäyttöinsinööri Janne Viljanen, janne.viljanen@hollola.fi

 

Tarjouskilpailuohjeistoon liittyvät täydennykset ja mahdolliset kysytyt kysymykset ja niiden vastaukset julkaistaan ainoastaan täällä internetsivulla (alla).