Hollolan kuntalisä 2016

Kategoria: Muut uutiset
Takaisin

Hollolan kuntalisä muuttuu ja Hollola ottaa käyttöön uuden, palkkatuella edelleen sijoittaminen yrityksiin -mallin, ns. 2+4+6 -mallin

Hollolan kuntalisä 2016

Hollolan kunnan elinkeino- ja työllisyystoimikunta on päättänyt kokouksessaan 9.3. nostaa Hollola – lisää yrityksille 500 euroon/kk/yritys. Hollola -lisä on työnantajalle myönnettävä harkinnanvarainen tuki, jota voidaan osoittaa työttömänä työnhakijana olevan henkilön palkkauskustannuksiin. Tukea myönnetään hollolalaisen alle 25-vuotiaan nuoren työttömän tai pitkään työttömänä olleen henkilön kuuden kuukauden yhdenjaksoiseen työsuhteeseen.

Yhdistysten kuntalisä pidetään ennallaan aikuisten pitkään työttömänä olleiden henkilöiden osalta, joka on 250€/kk, mutta nuorten alle 25-vuotiaiden vähintään 6 kk työttömänä olleiden henkilöiden kuntalisä nostetaan enintään 500€/kk.

Lisätietoja kuntalisän hakemisesta > työllisyyspalvelut > Hollollan kuntalisä.

Kunnan palkkatuettu työ

TE-toimiston vuoden 2016 palkkatukiohjeiden mukaan kunta voi työllistää hyvin rajoitetusti työttömiä työnhakijoita; joita ovat sekä pitkään työttömänä (vähintään yli 300 päivää työmarkkinatuella) olleita henkilöitä, jotka tarvitsevat monialaisia yhteispalveluja että nuoria alle 25-vuotiaita, jotka ovat olleet kuusi kuukautta työttömänä.

Palkkatuetun henkilön edelleen sijoittaminen yritykseen 2+4+6 -malli

Hämeen TE-toimisto on päättänyt (2/2016) ottaa käyttöön mallin, jossa kunnalle voidaan myöntää palkkatukea myös silloin kun kunta sijoittaa 24/28 kk työttömänä olleen henkilön (ilman monialaisen palvelun tarvetta) edelleen yritykseen. Tuki voi olla enintään 12 kk, josta ensimmäisen 6 kuukautta hakee kunta ja seuraavan kuuden kuukauden palkkatukijakson hakee yritys suoraan itselleen.

Palkkatukijakson ensimmäisen kahden kuukauden aikana henkilö on kunnan toimipisteessä kokeilu- ja kartoitusvaiheessa, jonka jälkeen hänet edelleen sijoitetaan yritykseen neljäksi kuukaudeksi. Palkkatuettu työ aloitetaan yleensä yhden kuukauden pituisella työkokeilujaksolla.

Tässä palkkatukimallissa työnantajana ja palkanmaksajana toimii kunta ensimmäisen kuuden kuukauden aikana ja yritys seuraavan kuuden kuukauden ajan. Hollolan kunnan elinkeino- ja työllisyystoimikunta on päättänyt samassa kokouksessa 9.3. ottaa käyttöön myös tämän mallin työllistämistä edistävänä uutena mahdollisuutena Hollolassa.

Lisätietoja kunnan palkkatuetusta työstä ja uudelleen sijoittamisen palkkatukimallista > työllisyyspalvelut > palkkatuettu työ > Kunnan palkkatuettu työ.

Lisätietoja
Työllisyysvastaava Anne Tapaila 044 780 1118 tai anne.tapaila(a)hollola.fi

Julkaistu: 24.03.2016 13.51