Hollolan ruokapalvelu kysyy mielipiteitä Wilmassa

Takaisin

Lapsia ja nuoria, sekä varhaiskasvatuksen ja koulujen henkilöstöä, pyydetään Wilmassa kertomaan kuinka olemme onnistuneet ja miten meidän tulisi toimintaamme parantaa tulevaisuudessa.

Sähköinen asiakaskysely toteutetaan Wilmassa aikavälillä 18.-29.11.2019.

Päiväkoti-ikäiset ja 0-2 -luokkaiset tarvitsevat osallistuakseen huoltajien apua. Saadaksemme mahdollisimman kattavan otoksen, ja kaikkien ikäryhmien kommentit, on tärkeää, että huoltajat avullaan mahdollistavat kaikkein pienempien osallistumisen. Myös ylempien vuosiluokkien oppilaat, voivat vastata kyselyyn yhdessä huoltajan kanssa.

Kyselyn tulos puretaan konkreettisiksi toimenpiteiksi. Koko asiakaskuntaa tiedotetaan mitä aiomme toiminnassamme muuttaa palautteiden ja toiveiden perusteella ja millä aikataululla. Ruokalistaa muutetaan tarvittavilta osin heti kevätlukukauden alusta.

Yhteistyöterveisin,
Helena Simolin
palvelupäällikkö

Julkaisu alunperin 15.11.2019

Julkaistu: 26.11.2019 16.50