Hollolan talousveden laatu erinomaista

Takaisin

Kiitos erinomaisten pohjavesivarojen ja vesihuoltopalveluiden, saamme nauttia Hollolassa laadukkaasta talousvedestä

Kattavasti valvotun talousveden laatututkimusten perusteella Hollolan vesihuoltolaitoksen talousveden laatu on täyttänyt kaikki sille asetetut vaatimukset ja suositukset. Tutkimustuloksiin pääsee tutustumaan tarkemmin Hollolan vesihuoltolaitoksen palvelut tuottavan Lahti Aqua Oy:n veden laadun sivuilta

Valtakunnallisessa asukaskyselyssä (Yhdyskuntatekniset palvelut -tutkimus 2021, FCG) Hollolan vesihuoltolaitoksen toimittaman juomaveden laatuun oltiin hyvin tyytyväisiä. 98 % vastanneista arvioi veden laadun hyväksi, mikä oli vertailukuntien ja Hollolan koko tutkimuksen paras tulos.

Voimme siis syystäkin olla ylpeitä Hollolan vesihuoltolaitoksen laadukkaasta talousvedestä, joka lukeutuu maailman parhaisiin! 

Ylipäätänsä suomalaisen talousveden laadun on todettu olevan erittäin hyvää (THL:n uutinen 10.1.2022) ja se on luokiteltu jopa maailman parhaaksi (HE 27.7.2017). 

Vesihuoltolaitoksen lisäksi jokaisella meillä veden käyttäjällä on mahdollisuus vaikuttaa käyttämänsä veden laatuun. Juomavedeksi tai ruoanlaittoon käytettäessä hanavettä tulee juoksuttaa aamuisin ja pidempien käyttötaukojen jälkeen niin kauan, että vesi tuntuu selkeästi kylmältä. Vesijohdoissa pitkään seisovan tai vähän vaihtuvan kylmänkin veden laatu heikkenee. Lisäksi kiinteistöjen omistajat ja käyttäjät varmistavat osaltaan veden hyvää laatua pitämällä huolta kiinteistöjen omista vesijärjestelmistä kustannuksellaan.

Mahdolliset häiriötilanteet

Vesihuollon vikailmoitukset otetaan vastaan Lahti Aqua Oy:n päivystävään (24 h) numeroon 0800 308 08. Talousveden valvontaviranomaiselle (Päijät-Sote, ympäristöterveys, toimisto (03) 780 0211) voi ilmoittaa talousveteen liittyvistä epäilyistä esim. mahatautiepidemia.

Vesihuollon häiriötilanteista Lahti Aqua Oy tiedottaa verkkosivuillaan (www.lahtiaqua.fi) ja vaikutusalueen asukkaita tekstiviestitse. Jos puhelinliittymäsi on salainen, prepaid tai yrityksen omistuksessa, voit käydä lisäämässä numerotiedosi tätä kautta. Vakavasta talousveden häiriötilanteesta ilmoitetaan terveydensuojeluviranomaisen johdolla yleisillä tiedotuskanavilla ja tarvittaessa vaaratiedotteella.

Hollola hyödyntää Lahti Aqua Oy:n ison vesihuoltolaitoksen tarjoamia palveluita, jotta riittävät osaaminen ja resurssointi voidaan varmistaa myös häiriötilanteissa. Hollolan vesihuoltolaitoksella on ajan tasalla oleva varautumissuunnitelma häiriötilanteiden varalle. Talousveden riskejä arvioidaan WSP (water safety plan) työkalun avulla koko vedentuotantoketjulla käyttäjien hanaan asti. Myös jätevesipuolella on käytössä vastaava riskienarvioinnin työkalu SSP (sanitation safety plan). Hallintatoimenpiteitä riskien pienentämiseksi tehdään säännöllisesti esim. laitoksia ja vesihuoltoverkostoja saneeraamalla.

Julkaistu: 12.01.2022 16.10