Hollolan työllisyystiedot heinäkuu 2019

Kategoria:
Takaisin

Yleistilanne

Valtakunnan trendiä seuraten työttömien työnhakijoiden määrä Päijät-Hämeessä laskee edelleen verrattuna edelliseen vuoteen, vaikkakin kausivaihtelusta johtuen työttömiä työnhakijoita olikin enemmän kuin kesäkuussa. Heinäkuussa heidän määränsä oli yhteensä 11 327 hlöä, joka on kuitenkin 10% vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Suhteellisesti työttömien työnhakijoiden määrä Päijät-Hämeen kunnista laski eniten Hollolassa (-22%) ja Asikkalassa (-16%)

Hollolassa työttömien kokonaismäärä on 819 henkilöä, laskua viime vuoteen on 248 henkilöä. Hollolan työttömyysaste 7,5% on jopa 4,8% matalampi kuin Päijät-Hämeen kuntien keskiarvo 12,3%. Koko maan työttömyysaste on 10,2%.

Pitkään (yli vuoden) työttömänä olleiden määrä vähenee edelleen Hollolassa ollen nyt 223 henkilöä, vähennystä viime vuoteen jopa 41%.

Nuorten työttömyysaste 14,4% kehittyy edelleen myönteisesti verrattuna viime vuoteen 18,9% (-4,5%). Kesäkuukausien aikana työttömyysaste perinteisesti nousee oppilaitoksista valmistuvien ja työttömäksi työnhakijoiksi ilmoittautumisen takia. Elokuussa opintojen aloituksen myötä nuorten työttömyysaste perinteisesti laskee.

Elokuun alusta on, TE-toimistoon työttömäksi ilmoittautuneiden nuorien, jotka eivät ole saaneet opiskelupaikkaa syksylle, tietoja jo tullutkin kuntaan ja heille pyritään järjestämään työkokeilupaikkoja kunnasta. Tämä mahdollistaa tutustumisen mm. kasvatusalaan mahdollisena tulevana omana alana.

Heinäkuu 2019 (heinäkuu 2018)

Työttömyys%                                             7,5% (9,7%) 

Hollolan työttömyysaste on edelleen Päijät-Hämeen matalin, jossa työttömyysasteen keskiarvo on 12,3% ja Kanta-Hämeen työttömyysasteen keskiarvo on 9,1, joka myös alittuu.

Työttömien lkm/ hlöä                                819 (1067)

Työttömien lukumäärä Hollolassa vähenee edelleen merkittävästi viime vuoteen verrattuna, jopa 23% vähemmän kuin vuosi sitten kesäkuussa.

Nuoret alle 25 v %                                     14,4% (18,9%)

Nuorten työttömyysaste pysyy edelleen Päijät-Hämeen matalimpien joukossa ja näin haastava nuorten työttömyystilanne on kääntynyt jo                 parempaan suuntaan.

Yli 1 v työttömät lkm                                 227– (373)                                                             

Yli vuoden työttömänä olleiden määrä vähenee edelleen. Vuodessa määrä on vähentynyt 39%,

Aktivointiaste                                             28,2 (21,1)

Aktivointiaste mittaa eri palveluissa olevien työttömien asiakkaiden määrää. Aktivointiaste koostuu kaikista TE-toimiston palveluista.

Hollolassa on tapahtunut aktivointiasteessa merkittävää nousua kuluneen vuoden aikana, kasvua viime vuoteen 7,1%

Pitkään työttömänä olleiden tilanne:                                           

Työmarkkinatukea yli 300 päivää saaneet henkilöt lkm/kk    123– (161)

Aktiivinen haastattelutyö tuottaa tulosta ja asiakkaat sijoittuvat eteenpäin työllistymisen polulla.

Työmarkkinatukea yli 1000 päivää saaneet henkilöt lkm/kk  114 – (138)

Henkilöiden määrä on saatu selkeään laskusuuntaan kuntouttavan työtoiminnan lisääntymisen myötä, vertaa aktivointiasteen nousuun.                                         

Kunnan työmarkkinatuen maksuosuus €/kk                         91 033€ (109 672€).

Tehdyt toimenpiteet kolmen vuoden aikajaksolla erityisesti pitkään työttömänä olleiden aktivoimisessa näkyvät nyt työmarkkinatuen kunnan maksuosuudessa.  Työmarkkinatuen maksuosuuden määrään vaikuttaa myös tehty yhteistyö PH Hykyn eläkeselvittely-yksikön kanssa, jonka avulla on saatu myönteisiä työkyvyttömyyseläkkeen päätöksiä.

 

Anne Tapaila

työllisyysvastaava

044 780 1118, anne.tapaila@hollola.fi     

Tiedot perustuvat Hämeen ELY-keskuksen ja Hämeen TE-toimiston työllisyyskatsaukseen Heinäkuu 2019, joka on julkaistu 20.8.2019 (ELY) ja  (TE).

Julkaistu: 22.08.2019 08.10