Hollolan työllisyystiedot heinäkuu 2020

Takaisin

Lomautettujen  määrä laskee

Pahin lomautusaalto näyttäisi olevan purkautumassa tällä erää, sillä Päijät-Hämeen alueella, kuten Hollolassakin jatkaa lomautettujen määrä vähenemistään verrattuna kesäkuuhun, kokonaismäärän ollen nyt heinäkuussa Päijät-Hämeessä 2 851 henkilöä, joka on 1 445 lomautettua vähemmän kuin kesäkuussa.

Työttömiä työnhakijoita on kuitenkin 39% enemmän kuin viime vuonna Päijät-Hämeessä, yhteensä 15 708 hlöä. Tämä tulee haastamaan kaikkia alueen kuntia ja Hämeen TE-toimistoa työllisyyden edistämisen talkoissa, johon yhtenä keinona on tulossa työllisyyden kuntakokeilu alkaen tammikuusta 2021.

Koko maan työttömyysaste on 14,7%, kasvua viime vuoteen +4,5%, mutta matalampi kuin kesäkuussa.

Heinäkuu 2020 (heinäkuu 2019)

Työttömyys%                       12,5% (7,5 %)

Työttömyysasteen pienoisessa laskussa on suurin vaikuttaja lomautettujen määrän väheneminen. Hollolan työttömyysaste on edelleen Päijät-Hämeen matalimpia, jossa työttömyysasteen keskiarvo on 17,3%.  Kanta-Hämeen työttömyysasteen keskiarvo on 12,2%.

Työttömien lkm/ hlöä          1341 (819)

Hollolan työttömien työnhakijoiden määrä laskee edelleen verrattuna kevääseen, mutta yli 500 työttömän työnhakijan lisäys, viime vuoteen verrattuna, vaikuttaa suuresti kunnan talouteen ja työllisyyttä lisääviin toimenpiteisiin, puhumattakaan työttömyyden vaikutuksesta yksilötasolla.

Lomautetut lkm/hlöä           329 (66)

Lomautusten määrä laskee edelleen, mutta on edelleen melkein nelinkertainen verrattuna viime kesään.

Nuoret alle 25 v %               20,1% (14,4%)

Pandemian aiheuttamat muutokset vaikuttavat erityisesti nuorten työllistymiseen. Nuorten työttömyysaste Lahdessa on 27,3%, ja nostaa koko Päijät-Hämeen kuntien keskiarvoa, joka on 25,4%.

Yli 1 v työttömät lkm           271 (227)

Kevään poikkeustilanne näkyy myös selkeästi yli vuoden työttömänä olleiden määrässä, sillä avoimia työpaikkoja on ollut tarjolla entistä vähemmän ja työttömyys pitkittyy myös viime vuoden puolella työttömäksi jääneiden osalta.  

Aktivointiaste                       15,8 (28,2)

Aktivointiaste mittaa eri palveluissa olevien työttömien asiakkaiden määrää. Aktivointiaste koostuu kaikista TE-toimiston palveluista. Pandemia aikana kuntouttava työtoiminta on ollut keskeytettynä, joka näkyy edelleen aktivointiasteessa.

Pitkään työttömänä olleiden tilanne:

Työmarkkinatukea yli 300 päivää saaneet henkilöt lkm/kk                  

                                            151 – (123)

Työmarkkinatukea yli 1000 päivää saaneet henkilöt lkm/kk

                                            136 – (114)

Trendi on pitkään työttömien olleiden määrässä kasvava. Työllisyyspalvelujen toimesta on kartoitettu työttömyyden esteitä ja niitä on onnistuttu purkamaankin kuluneina vuosina. Hyvin pitkään työttömänä olleiden henkilöiden työttömyyden esteet ovat kuitenkin pitkälti sosiaalisia ja terveydellisiä ja Päijät-Hämeessä hyvinvointikuntayhtymä vastaan näistä toimenpiteistä.

Kunnan työmarkkinatuen maksuosuus €/kk

                                            144 644 € – (91 033 €)

Kuntien työmarkkinatuen maksuosuus on lähtenyt nousuun lomautettujen suuren määrän ja poikkeuslain mahdollistaman yrittäjien työttömyysturvan takia. Pitkään jatkunut myönteinen kehitys työmarkkinatuen maksuosuudessa Hollolassa on pysähtynyt ja kääntynyt reippaaseen nousuun.

Nyt elokuussa on työllisyyspalvelujen osalta käynnistetty uudelleen palkkatuen mahdollistama työllistäminen, ja työttömiä tuetaan kohti työllistymistä eri keinoin, mikä tulee vaikuttamaan maksuosuuden määrään viiveellä.

                                            Lisätietoja:

Anne Tapaila, työllisyysvastaava

044 780 1118, anne.tapaila@hollola.fi

Tiedot perustuvat Hämeen ELY-keskuksen ja Hämeen TE-toimiston työllisyyskatsaukseen Heinäkuu 2020, joka on julkaistu 25.8.2020.

Julkaistu: 27.08.2020 10.56