Hollolan työllisyystiedot helmikuulta 2020

Takaisin

Työttömien määrän lasku hidastui

Helmikuun lukuja kirjoittaessa, on jo hyvä suunnata katse eteenpäin tässä poikkeuksellisessa koronan aiheuttamassa tilanteessa. Työttömyyden luvut tulevat muuttumaan radikaalisesti vähintäänkin hetkellisesti, johon kunnissakin on varauduttava. Hyvä työ työllistämisen eteen pysähtyy nyt väkisin, kunnes tilanne joskus tulevaisuudessa normalisoituu.

Työttömyyden yleistilanne koko Suomessa on edelleen hieman parempi kuin viime vuoden luvut, mutta verratessa tammikuuhun, on jo nähtävissä heikompi tilanne. 

Työttömien työnhakijoiden määrän osalta oli Päijät-Hämeessä helmikuussa yhteensä 11 402 hlöä, joka on 0,2% vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan, mutta tammikuuhun verrattuna, kasvua on jo 2,4%.

Hollolassa työttömien kokonaismäärä on 924 henkilöä, kasvua viime vuoteen 75 henkilöä. Työttömyysaste on siten myös noussut, ollen nyt helmikuussa 8,5%. Päijät-Hämeen työttömyysaste on 12,4% ja koko maan työttömyysaste on 9,5%.

Uutena lukuna seuraamme jatkossa myös lomautettujen määrää tässä tiedotteessa. Hämeen ELY-keskuksen alueen työttömistä työnhakijoista oli helmikuussa kokoaikaisesti lomautettuja 1 5 14 eli 247 henkilöä enemmän (19,5%) kuin tammikuussa. Vuoden 2019 helmikuusta kokoaikaisesti lomautettujen määrä kasvoi 344 henkilöä (29,4%). Tämä muutos tulee näkymään myös kuntien työllisyyspalveluiden toiminnassa pidemmällä aikajänteellä. 


Helmikuu 2020 (helmikuu 2019):

Työttömyys%: 8,5% (7,8 %) 
Hollolan työttömyysaste on edelleen Päijät-Hämeen matalin, jossa työttömyysasteen keskiarvo on 12,4%. Kanta-Hämeen työttömyysasteen keskiarvo on 8,4%.

Lomautetut lkm/hlöä: 128 (86)
Jatkossa seuraamme myös lomautettujen henkilöiden määrää. Nyt kasvua viime vuoteen on 42 henkilöä. Viime marraskuusta lähtien kasvua on ollut nähtävissä.

Työttömien lkm/hlöä: 924 (849) 
Hollolan työttömien lukumäärässä on hieman kasvua tammikuuhun verrattuna, jota hieman ennakoimme jo viime kuussakin, mutta edelleen olemme matalammalla tasolla kuin vuosi sitten. Loppuvuoden irtisanomiset alueella sekä koronan aiheuttama poikkeustila lomautuksineen tulevat näkymään luvuissa jatkossa 

Nuoret alle 25 v %: 11,9% (10,9%) 
Nuorten työttömyysaste on keskitasolla verrattuna Päijät-Hämeen kuntiin, joissa keskiarvo on 16%. 

Yli 1 v työttömät lkm: 204 (290) 
Yli vuoden työttömänä olleiden määrä vähentynyt vielä viime kuukausinakin, mutta nyt on odotettavissa alkavaa kasvua loppuvuoden aikana, ja erityisesti ensi vuonna.

Aktivointiaste: 26,1 (30,8) 
Aktivointiaste mittaa eri palveluissa olevien työttömien asiakkaiden määrää. Aktivointiaste koostuu kaikista TE-toimiston palveluista. Vuoden 2019 aikana aikaiseksi saatu kasvu, valitettavasti on pysähtynyt hyvinvointiyhtymän toimintojen supistumisen myötä.


Pitkään työttömänä olleiden tilanne:
 
Työmarkkinatukea yli 300 päivää saaneet henkilöt lkm/kk: 120 – (137) 
Helmikuun 2020 asiakasmäärä 120 henkilöä on laskenut hieman tammikuun lukuun nähden. Vastaava luku on ollut helmikuussa 2016 yhteensä 204 henkilöä. 

Työmarkkinatukea yli 1000 päivää saaneet henkilöt lkm/kk: 124 – (121) 
Hyvin pitkään työttömänä olleiden henkilöiden työttömyyden esteet ovat pitkälti sosiaalisia ja terveydellisiä, johon Päijät-Hämeessä ei tällä hetkellä edelleenkään pystytä tarjoamaan riittäviä palveluja, jotta todellista työkykyä voitaisiin arvioida/ edistää. 

​Kunnan työmarkkinatuen maksuosuus €/kk: 95 701 € – (95 522 €)
Helmikuun 2020 työmarkkinatuen maksuosuus noudattaa kuluneen 12 kuukauden matalaa linjaa, joka oletettavasti vuonna 2021 alkaen, nykytiedon valossa, tulee olemaan kovin erinäköinen.

 

Tiedot perustuvat Hämeen ELY-keskuksen ja Hämeen TE-toimiston työllisyyskatsaukseen Helmikuu 2020, joka on julkaistu 24.3.2020.

 

Lisätietoja

Anne Tapaila
Työllisyysvastaava
p. 044 780 1118 | anne.tapaila@hollola.fi

Julkaistu: 25.03.2020 14.05