Hollolan työllisyystiedot huhtikuu 2020

Takaisin

Lomautettuja ennätyksellinen määrä

Pandemian vaikutukset näkyvät yhä selvemmin huhtikuun työllisyystiedoissa nostaen rajusti työttömyysastetta juuri merkittäväsi kasvaneiden lomautettujen määrän takia. Lomautettujen määrän nousu Hollolassa maaliskuusta vastaa noin 80% uusien työttömien määrästä. Jos valtakunnallinen taloustilanne korjaantuu, niin lomautuksien määrä vähenee, myös työtilanteen korjaannuttua pienentäen työttömyyslukua.

Työttömien työnhakijoita oli Päijät-Hämeessä huhtikuussa yhteensä 17 884 hlöä, joka on 69% enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.

Koko Hämeen ELY-keskuksen alueen työttömistä

työnhakijoista oli huhtikuussa kokoaikaisesti lomautettuja 9 617 eli 5 477 henkilöä enemmän kuin maaliskuussa. Viime vuoden huhtikuusta kasvua on 8 673 henkilöä (kasvua 918,8%).

Valtakunnallisesti lomautettujen määrä on kasvanut myös merkittävästi ja nostaa rajusti omalta osaltaan koko maan työttömyysastetta, joka on 16,5%.

Huhtikuu 2020 (huhtikuu 2019)

Työttömyys%                       14,1% (7,1 %)

Hollolan työttömyysaste on edelleen Päijät-Hämeen matalin, jossa työttömyysasteen keskiarvo on 19,6%.  Kanta-Hämeen työttömyysasteen keskiarvo on 13,6%.

Työttömien lkm/ hlöä          1513 (777)

Hollolan työttömien määrä kasvaa nyt erityisesti lomautusten takia, helmikuusta (1089 hlöä) on lisäystä tullut yhteensä 424 henkilöä, joista lomautettujen osuus on 80%, eli 340 henkilöä. Kokonaan työttömäksi jääneitä on siis vain 84 henkilöä lisää maaliskuuhun verrattuna.  

Lomautetut lkm/hlöä           592 (68)

Lomautusten määrä on voimakkaassa kasvussa verrattuna viime vuoteen, mutta myös edelliseen kuukauteen verrattuna yhteensä 340 henkilöä.

Nuoret alle 25 v %               18,3% (9,5%)

Nuorten työttömyysaste lähtee myös nousuun verrattuna edelliseen vuoteen, mutta on edelleen matalampi kuin Päijät-Hämeen kuntien keskiarvo 25,6%. Tilastotietoa lomautettujen nuorten määrästä ei ole saatavilla.

Yli 1 v työttömät lkm           227 (252)

Yli vuoden työttömänä olleiden määrä on edelleen pienempi verrattuna viime vuoteen, mutta kasvua maaliskuuhun kuitenkin on 12 henkilö. Kasvua on tulevina kuukausina odotettavissa myös pitkäaikaistyöttömyyden osalta.

Aktivointiaste                       16,5 (34)

Aktivointiaste mittaa eri palveluissa olevien työttömien asiakkaiden määrää. Aktivointiaste koostuu kaikista TE-toimiston palveluista. Pandemia aikana kuntouttava työtoiminta on ollut keskeytettynä, joka näkyy välittömästi aktivointiasteessa. Myöskään uusia sopimuksia ei ole voitu tehdä.

Pitkään työttömänä olleiden tilanne:

Työmarkkinatukea yli 300 päivää saaneet henkilöt lkm/kk: 130 – (140)

Työmarkkinatukea yli 1000 päivää saaneet henkilöt lkm/kk: 129 – (114)

Hyvin pitkään työttömänä olleiden henkilöiden työttömyyden esteet ovat pitkälti sosiaalisia ja terveydellisiä. Päijät-Hämeessä hyvinvointikuntayhtymä vastaan heidän työkykynsä edistämisestä.

Kunnan työmarkkinatuen maksuosuus €/kk: 113 232 € – (89 038 €)

Työmarkkinatuen maksuosuus on lähtenyt hitaaseen nousuun, kun pandemiasta johtuvat lomautukset estävät edelleen työttömien jatkopolutuksen TE-toimiston toimenpiteisiin.

Lisätietoja:

Anne Tapaila, työllisyysvastaava

044 780 1118, anne.tapaila@hollola.fi

Tiedot perustuvat Hämeen ELY-keskuksen ja Hämeen TE-toimiston työllisyyskatsaukseen Huhtikuu 2020, joka on julkaistu 27.5.2020.

Julkaistu: 28.05.2020 10.58