Hollolan työllisyystiedot joulukuu 2020

Takaisin

Kuukausittainen työllisyystiedote

Koronavuoden kallis lasku

Joulukuun ja koko vuoden osalta voidaan vain todeta Hollolassakin, että työttömyyden tilanne on heikentynyt kaikilla osa-alueilla radikaalisti vuoden takaisesta. Työttömyys ja lomaukset koskettavat yhä useampaa kuntalaista, ja koronavuoden lasku näkyy kuntataloudessa kasvaneena työmarkkinatuen maksuosuutena. Kasvua viime vuoteen on koko vuoden osalta peräti 300 000€.

Työmarkkinatuen maksuosuuden kasvua selittää koronan takia valuma pitkäaikaistyöttömyyteen, ja toisaalta TE-toimiston aktivointisuunnitelmien määrän väheneminen. Asiakkaita ei ole pystytty kohtaamaan normaaliin tahtiin. Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä on lähtenyt tämän myötä jyrkkään laskuun, ollen vuoden lopussa 35% vähemmän kuin vuosi sitten.


Koko Työllisyystiedote klikkaamalla


Lisätietoja:
Anne Tapaila, työllisyysvastaava
044 780 1118


Tiedot perustuvat Hämeen ELY-keskuksen ja Hämeen TE-toimiston työllisyyskatsaukseen marraskuu 2020, joka on julkaistu 28.1.2021.

Julkaistu: 29.01.2021 09.06