Hollolan työllisyystiedot kesä 2018

Kategoria: Muut uutiset
Takaisin

Yleistilanne

Päijät-Hämeen maakunnassa oli kesäkuun lopussa 12 169 työtöntä työnhakijaa, mikä on 1428 (-11%) henkilöä vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Työttömien määrä vähenee selkeästi, mutta Päijät-Hämeessä työttömyys vähenee edelleen hitaammin kuin Kanta-Hämeessä

Työttömien kokonaismäärä 1 1016 henkeä

Hollolassa työttömien kokonaismäärä on laskenut 75 henkilöllä viime vuodesta,  kokonaismäärän ollen 1 016 työtöntä työnhakijaa. Työttömyysaste 9,2% on edelleen maakunnan matalimpia heti Hartolan 9% jälkeen. Hälyttävää kuitenkin on, että yli 300 päivää työmarkkinatuella olleiden määrä on paranevasta työllisyystilanteesta huolimatta ollut pysynyt samana tai ollut edelleen kasvussa kuukaudesta riippuen.

Kesäkuun luku on hieman maltillisempi, ollen vain 7 henkilöä enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Työttömyyttä on tässä vaiheessa kestänyt jo lähemmäs kolme vuotta. Kriittinen piste näyttäisi olevan yli kaksi vuotta kestänyt työttömyys, jonka jälkeen työllistyminen vaikeutuu huomattavasti.

Toimet kohdistuvat pitkän työttömyyden ratkaisemiseen

Tällä hetkellä aktiivitoimenpiteet niin kunnissa kuin TE-toimistoissa kohdistuvat juuri näihin pitkään työttömänä olleisiin henkilöihin, jolloin työllistymistä estävät ongelmat ovat kasvaneet suuremmiksi ja vaikeammin ratkaistavaksi. Hollolassa pitkäaikaistyöttömiä on aktiivisesti haastateltu jo yli kahden vuoden ajan ja asiakkaita on ohjattu eteenpäin työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin. Varovaisesti arvioiden, nyt voisi todeta, että tehdyn työn tulokset alkavat hiljalleen näkyä.

Työttömyyden alkuvaiheessa on helpompi työllistyä

Työttömän itsensä kannalta olisi parempi, mitä aikaisemmassa vaiheessa työttömyyttä, asiakas pääsisi aktiivipalveluiden piiriin, sillä sitä helpompaa on työllistyminen työttömyyden alkuvaiheessa. Tällä hetkellä kunnalliset työllisyyspalvelut saavat työttömän asiakastiedot vasta kun työttömyyttä on takana yli 200 päivää työmarkkinatuella, jolloin työttömyyttä on kestänyt yli kaksi vuotta.

 

Kesäkuu 2018 (Kesäkuu 2017)

  • Työttömyys%                                             9,2% (9,8%)

Hollolan työttömyysaste on edelleen maakunnan matalimpia.

  • Työttömien lkm/ hlöä                                1016 (1091)

Vähenee edelleen edelliseen vuoteen verrattuna.

  • Nuoret alle 25 v %                                     17,6% (16,7%)

Nuorten työttömien määrä pysyy koko lailla samana, onneksi heistä suurin osa on vain hetken aikaa työttömänä. Kesäkuun luvuissa näkyy vuosittain valmistuneiden määrä, jotka eivät ole välittömästi työllistyneet valmistumisen jälkeen.

  • Yli 1 v työttömät lkm                                 379 – (432)

Yli vuoden työttömänä olleiden määrä vähenee edelleen selkeästi. Työllistyminen näyttäisi koskettavan kuitenkin henkilöitä, jotka ovat olleet juuri vuoden tai vähän sen yli työttömänä. Hollolassa, kuten muissakin Päijät-Hämeen kunnissa, on edelleen selkeä haaste pitkittyvän työttömyyden kanssa, joka on nähtävissä yli 300 päivää työmarkkinatuella olevien määrästä, jonka määrä pysyy käytännössä samana, vaikka työttömyys vähenee yleisesti.

  • Aktivointiaste                                             23,8 (22,1)

Aktivointiaste mittaa eri palveluissa olevien työttömien asiakkaiden määrää. Aktivointiaste koostuu kaikista TE-toimiston palveluista. Kun yhteen palveluun ohjautuu vähän asiakkaita, näkyy se aktivointiasteessa. Hollolan kunta on asettanut Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymälle, joka vastaa omistajakuntiensa kuntouttavasta työtoiminnasta, tavoitteeksi lisätä kuntouttavan työtoiminnan henkilömäärää vuoden loppuun mennessä 150hlö/ kk. Toukokuussa toiminnassa on ollut 77 ja kesäkuussa 80 henkilöä. Asiakasmäärän kasvua edistämään on Hollolan kuntaan palkattu kesäkuun alusta määräaikaisesti kuntouttavan työtoiminnan seinättömien pajojen koordinaattori.

Pitkään työttömänä olleiden tilanne:

  • Työmarkkinatukea yli 300 päivää saaneet henkilöt lkm/kk                  144 – (151)

Hollolassa tehty aktiivinen asiakastyö yli 200 päivää markkinatukea saaneiden työttömien kanssa, mm. kuntouttavaan työtoimintaan ohjaaminen, alkaa näkyä niin, että myös yli 300 päivää tukea saaneiden henkilöiden määrä vähenee vähitellen. Samaan aikaan näyttäisi yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneiden määrä pysyvän melko stabiilina.

  • Työmarkkinatukea yli 1000 päivää saaneet henkilöt lkm/kk            145 – (141)

Erittäin pitkään työttömänä olleiden määrä kasvaa hienoisesti edelleen, johon osaltaan vaikuttaa 1.1.2017 tehdystä työttömyysturvalain muutos 8.6.2012/288, jonka siirtymäsäännöksen perusteella Kela ohjaa asiakkaita toimeentulotuelta takaisin työmarkkinatuelle.

                                           

  • Kunnan työmarkkinatuen maksuosuus €/kk          113 579€ – (120 766€).

Työmarkkinatuen kunnan maksuosuuden ennakoidaan pysyvän edelleen viime vuoden tasolla n 1 500 000€ tai niukasti sen alle, ellei PH Hyvinvointikuntayhtymä saavuta kuntouttavan työtoiminnan henkilömäärälle asetettua tavoitetta.

 

Anne Tapaila, työllisyysvastaava, 044 780 1118, anne.tapaila@hollola.fi

Tiedot perustuvat ELY-keskuksen ja Hämeen TE-toimiston työllisyyskatsaukseen kesäkuu 2018, joka on julkaistu 25.7.2018 ja 30.7.2018.

Julkaistu: 15.08.2018 11.50