Hollolan työllisyystiedot maaliskuu 2018

Kategoria: Muut uutiset
Takaisin

työllisyys

Hollolan kunnan työllisyyspalveluiden tiimi tekee tulosta.

Yleistilanne

Päijät-Hämeen maakunnassa oli maaliskuun lopussa 12 283 työtöntä työnhakijaa, mikä on 1 519 (-11,0%) henkilöä vähemmän kuin viime vuonna. Työttömyys vähenee selkeästi, mutta Päijät-Hämeessä työttömyys vähenee edelleen hitaammin kuin Kanta-Hämeessä, jossa työttömyysaste oli 9,2%, kun se Päijät-Hämeessä on 13,2%.

Uusien työpaikkojen lisääntyminen näkyy erityisesti, myös Hollolassa, yli vuoden työttömänä olleiden määrän merkittävänä vähenemisenä. Työllistyminen näyttää olevan sitä helpompaa, mitä lyhyemmän ajan työttömyys on kestänyt. Työttömyyden pitkittyminen itsessään voi lisätä työllistymisen esteitä. Kun työttömyyttä on takana yli 300 päivää työmarkkinatukenakin, on työllistymisen esteinä usein muitakin syitä kuin työpaikan puute.

Tavoitteena nostaa kuntouttavan työtoiminnan paikkamäärää

Hollolan kunnan työllisyyspalvelut panostavatkin erityisesti kuntouttavassa työtoiminnassa olevien henkilöiden lukumäärän kasvattamiseen tämän vuoden aikana. Asiakasohjaus kuntouttavan työtoimintaan ja toiminnan toteuttaminen on Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymän vastuulla. Työllisyyspalvelut pyrkivät tukemaan tätä työtä omalla toiminnallaan.

Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymälle on annettu tavoite nostaa kuntouttavan työtoiminnan paikkojen määrää n 150 henkilöön kuukaudessa, joka on kirjattu Hollolan kunnan ja Hyvinvointiyhtymän väliseen palvelusopimukseen yhdeksi tavoitteeksi vuodelle 2018.

Tavoitteen saavuttaminen vaatii Hyvinvointiyhtymältä riittävää resurssointia asiakkaiden palveluohjaukseen. Vuoden 2017 aikana on kuntouttavassa työtoiminnassa ollut noin 60-70 henkilöä.

Seinättömien pajojen koordinaattori aloittaa kesäkuussa

Työllisyyspalvelujen palveluksessa aloittaa ns. seinättömien pajojen koordinaattori kesäkuun alussa. Koordinaattori tukee omalla toiminnallaan kuntouttavan työtoiminnan lisäämistä kunnan omilla työpaikoilla eli seinättömillä pajoilla. Hän toimii yhteistyössä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän Hollolan pajan yksilövalmentajan ja kunnan esimiesten kanssa. 

Työtön asiakas hyötyy myös selkeästi viikoittaisesta aktiviteetistä, jonka avulla voidaan arvioida ja tukea asiakkaan sosiaalista ja fyysistä toimintakykyä, niin että hänen työllistymismahdollisuutensa paranevat.

 

Maaliskuu 2018 (maaliskuu 2017)

 Työttömyysprosentti  9,5% (10,3%)

Hollolan työttömyysaste on edelleen maakunnan matalin. Laskua viime vuoteen samaan ajankohtaan on noin prosentin verran.

Nuoret alle 25 vuotta, 14,5% (13,6%)

Nuorten työttömien määrä on Hollolassa kuukausittain noin 90 – 100 henkilöä. Suurin osa työttömistä nuorista on vain hetken aikaa työttömänä, lähtevät opiskelemaan, armeijaan tai töihin. Valitettavasti pienellä osalla nuorista työttömyys tuntuu pitkittyvän ja oma suunta ei ole ihan selvillä. Etsivällä nuorisotyöllä ja nuorten pajatoiminnalla on työttömyyden pitkittymisen ehkäisyssä tärkeä rooli.

Yli 1 v työttömät lkm 405 – (458)

Pitkäaikaistyöttömyys vähenee edelleen selkeästi. Työllistyminen näyttäisi koskettavan kuitenkin henkilöitä, jotka ovat olleet juuri vuoden tai vähän sen yli työttömänä. Hollolassa, kuten muissakin Päijät-Hämeen kunnissa, on edelleen selkeä haaste pitkittyvän työttömyyden kanssa, joka on luettavissa yli 300 päivää työmarkkinatuella olevien määrästä.

Aktivointiaste 25,1 (22,1)

Aktivointiaste mittaa eri palveluissa olevien työttömien asiakkaiden määrää. Aktivointiaste koostuu kaikista TE-toimiston palveluista. Kun yhteen palveluun ohjautuu vähän asiakkaita, näkyy se aktivointiasteessa. Koko Päijät-Hämeessä kuntouttavaan työtoimintaan ohjattujen asiakkaiden määrä on merkittävän matala verrattuna esimerkiksi Kanta-Hämeeseen tai muihin maakuntiin. Tällä on suora vaikutus kaikkien päijät-hämäläisten kuntien matalaan aktivointiasteeseen ja samalla korkeaan työmarkkinatuen kunnan maksuosuuteen. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä vastaa omistajakuntiensa kuntouttavasta työtoiminnasta. 

Pitkään työttömänä olleiden tilanne

Työmarkkinatukea yli 300 päivää saaneet henkilöt lkm/kk  173 – (164)

Työllisyyspalvelujen aktiivisesta asiakkaiden haastattelusta ja eteenpäin työllistymisen tiellä ohjaamisesta huolimatta, ei tässä ryhmässä eikä yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneiden määrässä ole huomattavaa muutosta. Tämä johtuu osaltaan 1.1.2017 työttömyysturvalain muutoksesta 8.6.2012/288, jonka siirtymäsäännöksen perusteella Kela ohjaa asiakkaita toimeentulotuelta takaisin työmarkkinatuelle.

Työmarkkinatukea yli 1000 päivää saaneet henkilöt lkm/kk 143 – (148)

Tässä ryhmässä olisi erittäin tärkeää monialainen yhteistyö, jonka avulla työttömän erilaisia työttömyyden esteitä olisi mahdollista purkaa. Työpaikkojen määrän lisääntyminen ei ratkaise erittäin pitkään työttömänä olleiden työttömyyttä, kun työllistymisen esteenä ovat taloudelliset, fyysiset, psyykkiset tai sosiaaliset esteet. Kuntouttavan työtoiminnan avulla ja aikana olisi mahdollista paneutua näihin esteisiin                                           

Kunnan työmarkkinatuen maksuosuus 129 852 euroa kuussa.

Työllistymisen esteiden purkamista myös talousneuvonnan avulla

Kunnan työllisyyspalvelujen aktiivinen asiakastyö näkyy työmarkkinatuen kunnan maksuosuudessa, jonka osuus erityisesti päijät-hämäläisissä kunnissa on edelleen maan keskitasoa huomattavasti suurempi. Aktiivinen asiakastyö Hämeen TE-toimiston kanssa yhteistyössä on tuottanut tulosta. Asiakkaiden työllisyyden esteiden purkaminen niin terveyden, koulutuksen ja taloudellisten haasteiden osalta auttaa asiakkaita eteenpäin työllistymisen polulla.

Hollolassa on tarjolla muista päijät-hämäläisistä kunnista poiketen myös matalan kynnyksen talousneuvontaa, jota on nyt tehty kahden vuoden ajan. Työttömän asiakkaan velkojen selvittäminen on pitkällinen prosessi, jonka tulokset alkavat näkyä nyt työllistymisen muodossa. Taloudellisten esteiden selvittäminen on tärkeä osa työllistymisen esteiden purkamisessa.

Työmarkkinatuen kunnan maksuosuuden ennakoidaan pysyvän viime vuoden tasolla n 1 500 000€, ellei kuntouttavan työtoiminnan henkilömäärälle asetettua tavoitetta saavuteta.

Anne Tapaila, työllisyysvastaava, 044 780 1118, anne.tapaila@hollola.fi

Tiedot perustuvat Hämeen TE-toimiston ja ELY-keskuksen työllisyyskatsaukseen maaliskuu 2018, joka on julkaistu 25.4.2018.

Julkaistu: 25.04.2018 13.50