Hollolan työllisyystiedot maaliskuu 2020

Takaisin

Lomautettujen määrä rajuun nousuun

Pandemia muuttaa myös rajusti työttömyyslukuja, erityisesti nyt alkuvaiheessa lomautettujen määrä on reippaassa kasvussa, mutta myös työttömyysaste on lähtenyt selvään nousuun.

Työttömien työnhakijoiden määrän osalta oli Päijät-Hämeessä maaliskuussa yhteensä 13 491 hlöä, joka on 23% enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan, mutta helmikuuhunkin verrattuna, kasvua on 18,3%%.

Hollolassa työttömien kokonaismäärä on 1086 henkilöä, kasvua viime vuoteen 262 henkilöä. Työttömyysaste on siten myös noussut, ollen nyt maaliskuussa Hollolassa 9,9%.  Päijät-Hämeen työttömyysaste on 14,7% ja koko maan työttömyysaste on 11,8%.

Hämeen ELY-keskuksen alueen työttömistä työnhakijoista oli maaliskuussa kokoaikaisesti lomautettuja 4 140 eli 2 626 henkilöä enemmän kuin helmikuussa (kasvua 173,4%). Hollolan lomautettujen määrä on 252 henkilöä, joka on 124 henkilöä enemmän kuin viime kuussa

Maaliskuu 2020 (maaliskuu 2019)

Työttömyys%:                       9,9% (7,5 %)

Hollolan työttömyysaste on edelleen Päijät-Hämeen matalin, jossa työttömyysasteen keskiarvo on 14,7%.  Kanta-Hämeen työttömyysasteen keskiarvo on 9,9%.

Työttömien lkm/ hlöä:          1086 (824)

Hollolan työttömien määrä kasvaa nyt erityisesti lomautusten takia, helmikuusta (924 hlöä) on lisäystä tullut yhteensä 162 henkilöä, joista lomautettuja on suurin osa, eli 124 henkilöä. Kokonaan työttömäksi jääneitä on siis vain 38 henkilöä lisää helmikuuhun verrattuna.  

Lomautetut lkm/hlöä:           252 (83)

Lomautusten määrä on voimakkaassa kasvussa verrattuna viime vuoteen, mutta myös edelliseen kuukauteen verrattuna.

Nuoret alle 25 v %:               14,4% (10,2%)

Nuorten työttömyysaste lähtee myös nousuun verrattuna edelliseen vuoteen, mutta on edelleen matalampi kuin Päijät-Hämeen kuntien keskiarvo 19,9%.

Yli 1 v työttömät lkm:           215 (276)

Yli vuoden työttömänä olleiden määrä on edelleen merkittävästi pienempi verrattuna viime vuoteen, mutta kasvua verrattuna helmikuuhun 11 henkilö. Tämä kertoo siitä, että työllistyminen on merkittäväsi hidastumassa.

Aktivointiaste:                       23,5 (32,5)

Aktivointiaste mittaa eri palveluissa olevien työttömien asiakkaiden määrää. Aktivointiaste koostuu kaikista TE-toimiston palveluista. Tarjolla oleva laskeva kuntouttavan työtoiminnan paikkamäärä näkyy aktivointiasteen laskevana trendinä.

Pitkään työttömänä olleiden tilanne:

Työmarkkinatukea yli 300 päivää saaneet henkilöt lkm/kk: 122 – (139)

  

Työmarkkinatukea yli 1000 päivää saaneet henkilöt lkm/kk: 130 – (110)

Hyvin pitkään työttömänä olleiden henkilöiden työttömyyden esteet ovat pitkälti sosiaalisia ja terveydellisiä. Päijät-Hämeessä hyvinvointikuntayhtymä vastaan heidän työkykynsä edistämisestä.

                                           

Kunnan työmarkkinatuen maksuosuus €/kk: 104 934 € – (88 261 €)

Työmarkkinatuen maksuosuus on lähtenyt hitaaseen nousuun, kun pandemiasta johtuvat lomautukset estävät työttömien jatkopolutuksen TE-toimiston toimenpiteisiin.

Tiedot perustuvat Hämeen ELY-keskuksen ja Hämeen TE-toimiston työllisyyskatsaukseen Maaliskuu 2020, joka on julkaistu 23.4.2020. 

Lisätietoja:

Anne Tapaila, työllisyysvastaava

044 780 1118, anne.tapaila@hollola.fi

Julkaistu: 29.04.2020 08.14