Hollolan työllisyystiedot toukokuu 2018

Kategoria: Muut uutiset
Takaisin

Päijät-Hämeen maakunnassa oli toukokuun lopussa 11 284 työtöntä työnhakijaa, mikä on 1600 (-12%) henkilöä vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Työttömien määrä vähenee selkeästi, mutta Päijät-Hämeessä työttömyys vähenee edelleen hitaammin kuin Kanta-Hämeessä. Esimerkiksi Forssassa työttömien määrä väheni jopa 26% viime vuoteen verrattuna.

Maakunnan matalin työttömyysaste on 8,5 %

Hollolassa työttömien kokonaismäärä on laskenut 63 henkilöllä viime vuodesta ja työttömyysaste 8,5% on edelleen maakunnan matalin. Hälyttävää kuitenkin on, että yli 300 päivää työmarkkinatuella olleiden määrä on edelleen kasvussa, kasvua viime vuoteen on 24 henkilöä. Työttömyyttä on tässä vaiheessa kestänyt jo lähemmäs kolme vuotta. Kriittinen piste näyttäisi olevan yli kaksi vuotta kestänyt työttömyys, jonka jälkeen työllistyminen vaikeutuu huomattavasti.

Työllistyminen on helpompaa työttömyyden aikaisessa vaiheessa

Tällä hetkellä aktiivitoimenpiteet niin kunnissa kuin TE-toimistoissa kohdistuvat juuri näihin pitkään työttömänä olleisiin henkilöihin, jolloin työllistymistä estävät ongelmat ovat kasvaneet suuremmiksi ja vaikeammin ratkaistavaksi. Mitä aikaisemmassa vaiheessa työttömyyttä asiakas saadaan aktiivipalveluiden piiriin, sitä helpompaa on työllistyminen.

Tällä hetkellä kunnalliset työllisyyspalvelut saavat työttömän asiakastiedot vasta kun työttömyyttä on takana yli 200 päivää työmarkkinatuella, jolloin työttömyyttä on kestänyt yli kaksi vuotta.

 

Toukokuu 2018 (suluissa toukokuu 2017 vastaava luku)

  • Työttömyysaste 8,5% (9%)
  • Hollolan työttömyysaste on edelleen maakunnan matalin. Työttömien lkm/ hlöä  942 (1005), vähenee edelleen.
  • Nuoret alle 25- vuotiaat, 11,5% (10,7%). Nuorten työttömien määrä pysyy koko lailla samana, onneksi heistä suurin osa on vain hetken aikaa työttömänä.
  • Yli 1 v työttömät lkm. 377 – (437). Yli vuoden työttömänä olleiden määrä vähenee edelleen selkeästi. Työllistyminen näyttäisi koskettavan kuitenkin henkilöitä, jotka ovat olleet juuri vuoden tai vähän sen yli työttömänä. Hollolassa, kuten muissakin Päijät-Hämeen kunnissa, on edelleen selkeä haaste pitkittyvän työttömyyden kanssa, joka on nähtävissä yli 300 päivää työmarkkinatuella olevien määrästä, jonka määrä pysyy käytännössä samana, vaikka työttömyys vähenee yleisesti.
  • Aktivointiaste  26,8 (25,4).

Tavoitteena lisätä kuntouttavan työtoiminnan henkilömäärää

Aktivointiaste mittaa eri palveluissa olevien työttömien asiakkaiden määrää. Aktivointiaste koostuu kaikista TE-toimiston palveluista. Kun yhteen palveluun ohjautuu vähän asiakkaita, näkyy se aktivointiasteessa. Hollolan kunta on asettanut Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymälle, joka vastaa omistajakuntiensa kuntouttavasta työtoiminnasta, tavoitteeksi lisätä kuntouttavan työtoiminnan henkilömäärää vuoden loppuun mennessä 150hlö/ kk. Toukokuussa toiminnassa on ollut 77 henkilöä. Asiakasmäärän kasvua edistämään on Hollolan kuntaan palkattu määräaikaisesti kuntouttavan työtoiminnan seinättömien pajojen koordinaattori.

Pitkään työttömänä olleiden tilanne:

Työmarkkinatukea yli 300 päivää saaneet henkilöt lkm/kk: 162 – (154)

Kun työttömyys pitkittyy, on työllistyminen hankalaa. Yli 300 päivää työmarkkinatukea saavien määrän kasvu johtuu myös osaltaan 1.1.2017 työttömyysturvalain muutoksesta 8.6.2012/288, jonka siirtymäsäännöksen perusteella Kela ohjaa asiakkaita toimeentulotuelta takaisin työmarkkinatuelle.

Työmarkkinatukea yli 1000 päivää saaneet henkilöt lkm/kk: 149 – (133)

Erittäin pitkään työttömänä olleiden määrä kasvaa edelleen. Monialaisen yhteistyön avulla voidaan purkaa työttömän erilaisia työttömyyden esteitä, joista yksi keino on kuntouttava työtoiminta.

Kunnan työmarkkinatuen maksuosuus €/kk: 114 490€ – (121290€).

Työmarkkinatuen kunnan maksuosuuden ennakoidaan pysyvän edelleen viime vuoden tasolla n 1 500 000 €, ellei kuntouttavan työtoiminnan henkilömäärälle asetettua tavoitetta saavuteta.

Lisätietoja: työllisyysvastaava Anne Tapaila, 044 780 1118, anne.tapaila@hollola.fi

Tiedot perustuvat Hämeen TE-toimiston ja ELY-keskuksen työllisyyskatsaukseen toukokuu 2018, joka on julkaistu 26.6.2018.

Julkaistu: 27.06.2018 13.20