Työllisyystilanne Hollolassa

Takaisin

Toukokuu 2020 työllisyystiedote

Hollolan työllisyystiedot toukokuu 2020

Lomautettujen määrän kasvu pysähtyi

Koko Päijät-Hämeen alueella, niin myös Hollolassa, on pandemian vaikutuksesta työttömien määrä kaksinkertaistunut kevään aikana. Kasvua Hollolassa on jopa 110% työttömien määrässä verrattuna vuoteen 2019.

Nyt toukokuussa on huolestuttavasti nuorten työttömyysaste lähtenyt isompaan nousuun kuin kokonaistyöttömyysaste. Syynä ilmeisesti se, että valmistuneille ei ole tarjolla työpaikkoja, ja kesätyöpaikkojen määrä on pienentynyt edellisvuosista. Myönteistä kuitenkin on, että lomautusten määrän kasvu näyttäisi pysähtyneen, ainakin hetkellisesti.

Työttömien työnhakijoita oli Päijät-Hämeessä toukokuussa yhteensä 18 206 hlöä, joka on 77% enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.

Koko Hämeen ELY-keskuksen alueen työttömistä

työnhakijoista oli toukokuussa kokoaikaisesti lomautettuja 9 931 eli vain 314 henkilöä enemmän kuin huhtikuussa (+3,3%). Viime vuoden toukokuusta kasvua on kuitenkin jopa 9 296 henkilöä (+1 463,9%).

Valtakunnallisesti lomautettujen määrä omalta osaltaan vaikuttaa myös koko maan työttömyysasteeseen, joka on 16,5%, kasvua viime vuoteen +7,9%.

Toukokuu 2020 (toukokuu 2019)

Työttömyys%                       14,4% (6,7 %)

Hollolan työttömyysaste yhdessä Padasjoen kanssa on edelleen Päijät-Hämeen matalimpia, jossa työttömyysasteen keskiarvo on 20%. Kanta-Hämeen työttömyysasteen keskiarvo on 14,2%.

Työttömien lkm/ hlöä          1546 (736)

Hollolan työttömien määrä on kasvanut kevään aikana erityisesti lomautusten takia. Nyt toukokuussa, verrattuna huhtikuuhun on uusien lomautettujen määrän lisäys 10 hlöä, ja työttömäksi jääneiden määrä 23 hlöä.

Lomautetut lkm/hlöä           602 (41)

Lomautusten määrä näyttäisi nyt tasaantuneen, sillä edelliseen kuukauteen verrattuna vain 10 uutta lomautettuja, mutta vuoden takaiseen verrattuna muutos on suuri.

Nuoret alle 25 v %               19,9% (9,9%)

Nuorten työttömyysaste on lähtenyt nousuun verrattuna edelliseen vuoteen, kasvua Hollolassa 10%. Lahden korkea työttömyysaste 28,7% nostaa koko Päijät-Hämeen kuntien keskiarvoa, joka on 26,7%.

Yli 1 v työttömät lkm           237 (243)

Yli vuoden työttömänä olleiden määrä on edelleen pienempi verrattuna viime vuoteen, mutta kasvua huhtikuuhun kuitenkin on 10 henkilöä. Pandemian todellinen vaikutus pitkäaikaistyöttömyyteen alkaa näkyä ensi vuoden puolella, jos lomautukset jatkuvat työttömyytenä.

Aktivointiaste                     15,2 (33,5)

Aktivointiaste mittaa eri palveluissa olevien työttömien asiakkaiden määrää. Aktivointiaste koostuu kaikista TE-toimiston palveluista. Pandemia aikana kuntouttava työtoiminta on ollut keskeytettynä, joka näkyy välittömästi aktivointiasteessa. Myöskään uusia sopimuksia ei ole voitu tehdä.

Pitkään työttömänä olleiden tilanne:

Työmarkkinatukea yli 300 päivää saaneet henkilöt lkm/kk 134 – (130)

Työmarkkinatukea yli 1000 päivää saaneet henkilöt lkm/kk 126 – (108)

Hyvin pitkään työttömänä olleiden henkilöiden työttömyyden esteet ovat pitkälti sosiaalisia ja terveydellisiä. Päijät-Hämeessä hyvinvointikuntayhtymä vastaan heidän työkykynsä edistämisestä.

Kunnan työmarkkinatuen maksuosuus €/kk 111 073 € – (90 236 €)

Työmarkkinatuen maksuosuus on lähtenyt hitaaseen nousuun, tosin huhtikuuhun verrattuna pientä laskua. Pandemian aiheuttamat lomautukset estivät TE-toimiston toimenpiteiden täysimääräisen käytön, johon pääsemme palaamaan Hollolassa elokuusta lähtien.

Lisätietoja:

Anne Tapaila, työllisyysvastaava

044 780 1118, anne.tapaila@hollola.fi

Tiedot perustuvat Hämeen ELY-keskuksen ja Hämeen TE-toimiston työllisyyskatsaukseen Toukokuu 2020, joka on julkaistu 24.6.2020.

Julkaistu: 24.06.2020 13.04