Hollolan työttömyysaste laskenut jo 6,7 prosenttiin

Kategoria: Muut uutiset
Takaisin

Yleistilanne 

Valtakunnan trendiä seuraten työttömien työnhakijoiden määrä Päijät-Hämeessä laskee edelleen kaikissa kunnissa, ollen toukokuussa yhteensä 10 302 hlöä, joka on 9% vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Suhteellisesti työttömien työnhakijoiden määrä Päijät-Hämeen kunnista laski eniten Hollolassa (-22%) ja Asikkalassa (-17%)

Hollolassa työttömien kokonaismäärä on 736 henkilöä, laskua viime vuoteen on 206 henkilöä. Hollolan työttömyysaste 6,7% on edelleen 4,5% matalampi kuin Päijät-Hämeen kuntien keskiarvo 11,2%. Koko maan työttömyysaste on 8,6%.

Pitkään (yli vuoden) työttömänä olleiden määrä vähenee edelleen Hollolassa ollen nyt 243 henkilöä, vähennystä viime vuoteen edelleen 36%.

Nuorten työttömyysaste 9,9% kehittyy edelleen myönteisesti. Kesäkuukausien aikana työttömyysaste perinteisesti nousee oppilaitoksista valmistuvien ja työttömäksi työnhakijoiksi ilmoittautumisen takia. Elokuussa näkyy taas opintojensa aloittavien määrä laskevana tekijänä työttömyysasteessa. Kunnan näkökulmasta on tärkeää tarjota esimerkiksi työkokeilupaikkoja heti elokuusta lähtien niille nuorille, jotka jäivät ilman opiskelupaikkaa tai joilla työllistyminen ei ole heti tapahtunut valmistumisen jälkeen.

Aktiivinen asiakkaiden kohtaaminen ja palvelujen tarjoaminen näkyvät Hollolassa aktivointiasteen tasaisena nousuna. Aktivointiaste 33,5 on nyt Hämeen maakuntien keskitasoa, joka toukokuussa on 33,6. Tämä on erinomainen saavutus verrattuna kolmen vuoden takaiseen tilanteeseen, jolloin Hollola on aktivointiasteen tarkastelussa heikoimmalla sijalla.  Koko maan keskiarvo on 35,3, joka on myös saavutettavissa nykyisellä vauhdilla.

Toukokuu 2019 (toukokuu 2018)

Työttömyys%     6,7% (8,5%)

Hollolan työttömyysaste on nyt toukokuussa ensimmäistä kertaa alle 7% kolmen vuoden tarkastelujaksolla ja edelleen Päijät-Hämeen matalin.

Työttömien lkm/ hlöä     736 (942)

Työttömien lukumäärä Hollolassa vähenee edelleen merkittävästi viime vuoteen verrattuna, jopa 22% vähemmän kuin vuosi sitten toukokuussa.

Nuoret alle 25 v %     9,9% (11,5%)

Nuorten työttömyysaste pysyy edelleen Päijät-Hämeen matalimpana aktiivisen asiakastyön ja Hämeen TE-toimiston kanssa tehdyn hyvän yhteistyön johdosta. Hollolassa onkin suuret odotukset elokuussa käynnistyvälle nuorten työllistämistä tukevalle erilaisille ryhmätoiminnalle ja sen vaikutukseen nuorten työllistymiseen.

Yli 1 v työttömät lkm     243 – (377)

Yli vuoden työttömänä olleiden määrä vähenee edelleen. Vuodessa määrä on vähentynyt jo 36%.

Aktivointiaste                                             33,5 (26,8)

Aktivointiaste mittaa eri palveluissa olevien työttömien asiakkaiden määrää. Aktivointiaste koostuu kaikista TE-toimiston palveluista.

Aktivointiaste ja kuntouttavan työtoiminnan määrä on lisääntyneiden kunnan omien seinättömien pajapaikkojen johdosta noussut merkittävästi viime vuodesta. Nyt asiakkaiden määrä on 127 henkilöä kuukaudessa. Aktivointiasteen nousu on suoraan verrannollisen yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneiden määrään, jossa on tapahtunut 40 henkilön vähennys, joista valtaosa on siirtynyt kuntouttavan työtoiminnan piiriin.

Pitkään työttömänä olleiden tilanne:                                          

Työmarkkinatukea yli 300 päivää saaneet henkilöt lkm/kk     130– (162)

Aktiivinen haastattelutyö tuottaa tulosta ja asiakkaat sijoittuvat eteenpäin työllistymisen polulla.

Työmarkkinatukea yli 1000 päivää saaneet henkilöt lkm/kk     108 – (149)

Henkilöiden määrä on saatu selkeään laskusuuntaan kuntouttavan työtoiminnan lisääntymisen myötä, vertaa aktivointiasteen nousuun.                                

Kunnan työmarkkinatuen maksuosuus €/kk     90 236€ – (114 490€).

Tehdyt toimenpiteet kolmen vuoden aikajaksolla erityisesti pitkään työttömänä olleiden aktivoimisessa näkyvät nyt työmarkkinatuen kunnan maksuosuudessa. Tänä vuonna maksetaan kuukaudessa noin 50 000€ vähemmän työmarkkinatuen maksuosuutta valtiolle kuin kolme vuotta sitten. Tämä ennakoi luonnollisesti huomattavasti pienempää maksukokonaisosuutta vuodelle 2019 verrattuna vuoteen 2016, noin 500 000€ vähemmän.

Anne Tapaila

työllisyysvastaava

044 780 1118, anne.tapaila@hollola.fi     

Tiedot perustuvat Hämeen ELY-keskuksen ja Hämeen TE-toimiston työllisyyskatsaukseen Toukokuu 2019, joka on julkaistu 25.6.2019.

Julkaistu: 28.06.2019 09.21