Hollolan valtuustoseminaari 10.10.2019

Kategoria:
Takaisin

Hollolan valtuustoseminaarissa 10.10.2019 jatkettiin valtuustoseminaarien 6.5. ja 5.6. talouteen ja sen tasapainottamiseen pohjautuvaa pohdintaa.

Seminaarin aluksi käytiin läpi vuoden 2019 taloudellista tilaa. Tilinpäätösennuste on -3,9 milj. euroa. Tilannetta painaa raskaasti verotulojen heikko kasvu, mikä johtuu saatujen tietojen mukaan mm. joustavan verotuksen- ja verokorttimuutoksista. Isoin ja ratkaisevin ongelma on verotulokehityksen heikkous. Verotulot vuonna 2014 ja vuonna 2018 ovat olleet samalla tasolla eli verotulojen kehitys ei ole seurannut menokasvua. Samaan aikaan sote-menot ovat kasvaneet ja ikääntymisen vaikutukset kasvattavat sote-menojen kasvua jatkossakin miljoonilla euroilla. 

Vuodelle 2020 verorahoitukseen odotetaan yli 7 milj. euron kasvua. Tästä huolimatta talousarviopohja on tässä vaiheessa yli 3 milj. euroa alijäämäinen. 

Syntyvyyden nopea aleneminen, oppilasmäärien merkittävä vähenemä, ikääntyminen ja veronmaksajien määrän väheneminen, on lisäämässä talouden epätasapainoa tulevina vuosina. Tähän liittyen valtuusto antoi kesäkuussa toimeksiannon palveluverkkotarkastelusta. Hyvinvointivaliokunta ja elinvoimavaliokunta ovat toimeksiannon pohjalta tehneet palveluverkkotarkastelua oppilasmäärien, kiinteistöjen sekä strategisen yleiskaavan pohjalta. Tarkastelun pohjalta valtuustolle esitettiin erilaisia vaihtoehtoja palveluverkon osalta.

Valtuustolla ei ole valmiutta veronkorotuksiin, mutta edelleen valmius palveluverkon tarkasteluun. Hyvinvointivaliokunta jatkaa valmistelua ja tekee esityksen päivähoito- ja kouluverkosta syksyn 2019 aikana. Tarkastelu ulottuu vuoteen 2025.

Valtuuston puheenjohtaja Jarkko Niemi
Puh. 040 5954178

Julkaistu: 10.10.2019 17.11