Hollolan varhaiskasvatuksessa valmistellaan palvelusetelin käyttöönottoa

Kategoria: Varhaiskasvatus
Takaisin

Palveluseteli tullaan ottamaan käyttöön 1.1.2019 alkaen.

Pojat

Perheet voivat hakea palveluseteliä järjestääkseen lastensa varhaiskasvatuksen yksityisessä päiväkodissa. Palveluseteli tuo perheille yksityisen hoidon tuen rinnalle uuden vaihtoehdon. Palveluseteli on lapsikohtainen ja samanaikaisesti lapsen hoidon järjestämiseen ei voi saada yksityisen hoidon tukea eikä kotihoidon tukea.

Perheet maksavat palvelusta kunnallista päivähoitomaksua vastaavan summan eli omavastuuosuuden, ja kunta maksaa palvelusetelin arvon suoraan palveluntuottajalle. Palvelusetelin arvo määräytyy hyvinvointivaliokunnan määrittelemän suurimman arvon ja omavastuuosuuden erotuksen mukaan. Palveluntuottajalla on lisäksi mahdollisuus periä suoraan asiakkaalta lisämaksua harkintansa mukaan, kuitenkin enintään 75€/kk.

Luettelo niistä päiväkodeista, joissa palveluseteliä voidaan käyttää, tullaan laittamaan kunnan kotisivuille ja lista täydentyy sitä mukaa, kun kunta hyväksyy palvelusetelipäiväkodit.

Palveluseteliä ei tässä vaiheessa myönnetä perhepäivähoitoon, ryhmäperhepäivähoitoon eikä esiopetusikäisille lapsille.

Tarkempaa tietoa palvelusetelistä ja sen käytöstä tulee kunnan nettisivuille marraskuun viimeisellä viikolla.

 

Miten perhe hakee palveluseteliä?

Perhe ottaa suoraan yhteyttä haluamaansa palvelusetelituottajaksi hyväksyttyyn yksityiseen päiväkotiin ja tekee palvelusopimuksen palvelusetelituottajan kanssa.

Tämän jälkeen perhe hakee kunnalta palveluseteliä.

Sähköinen Palveluseteli -hakemus tulee Hollolan kunnan nettisivuille (sähköinen asiointi) marraskuun aikana.

Lapsi voi aloittaa yksityisessä palvelusetelipäiväkodissa vasta, kun perhe on saanut myönteisen palvelusetelipäätöksen kunnalta. Palveluseteliä ei myönnetä takautuvasti.

 

Miten yksityinen päiväkoti hakee palvelusetelituottajaksi?

Sähköinen hakemus varhaiskasvatuksen palvelusetelituottajaksi tulee Hollolan kunnan nettisivuille (sähköinen asiointi) marraskuun aikana.

Ennen palveluntuottajaksi hyväksymistä kunta varmistaa, että palveluntuottajan ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta on ajantasainen ja että päätös on merkitty aluehallintoviraston rekisteriin.

Palvelusetelin käyttöä ohjaa Hollolan kunnan varhaiskasvatuspalveluiden palvelusääntökirja, jonka ehtoja palvelusetelituottajan tulee noudattaa toiminnassaan.

Palvelusetelin vaihtoehtona yksityisillä palveluntuottajilla on edelleen mahdollisuus jatkaa myös lakisääteisen yksityisen hoidon tuen sekä siihen liittyvän kuntalisän periaatteella.

Julkaistu: 05.11.2018 08.14