Hollolan vesihuoltolaitos

Hollolan vesihuoltolaitoksella on kunnan hyväksymä toiminta-alue ja laaja vesi- ja jätevesiverkosto, joilla taataan ihmisille riittävä ja hyvä juomavesi sekä asianmukainen jäteveden käsittely.

Toimintaa kehittää Hollolan vesihuoltolaitos ja käytännön hoitaa Lahti Aqua Oy

Hollolan vesihuoltolaitos on kunnan erillinen taseyksikkö. Hollolan vesihuoltolaitos omistaa vedenottamot, talousvesi-, jätevesi- ja hulevesiverkostot sekä Hämeenkosken jätevedenpuhdistamon ja vastaa investointien suunnittelusta, toteutuksesta ja rahoituksesta. Sivun linkeistä löydät Hollolan vesihuoltolaitoksen toimintakertomuksen, vesihuollon kehittämissuunnitelman ja toiminta-alueet.

Hollolan vesihuoltolaitoksen asiakaspalvelusta ja käytännön toiminnasta vastaa Lahti Aqua Oy. Näihin vesihuoltopalveluihin sisältyy vedenhankinta ja -jakelu, viemäröinti ja jätevedenpuhdistus sekä asiakaspalvelu (sisältäen uudet liittymät, laskutus ja tiedottaminen). Lahti Aqua Oy:n www-sivuilta löytyy asiakaspalvelun yhteystiedot ja paljon lisätietoja esim. vesihuollon hinnastot, yleiset toimitusehdot ja sopimusehdot.

Hollolassa juodaan hyvää vettä ja jätevedet käsitellään tehokkaasti

Hollolan vesihuoltolaitoksen talousvesi on hyvälaatuista pohjavettä, jota on riittävästi saatavissa kunnan laajoista pohjavesivarannoista. Pääosa Hollolan viemäröidyistä jätevesistä käsitellään Lahden Ali-Juhakkalan ja Kariniemen jätevedenpuhdistamoissa. Hämeenkosken alueella on oma jätevedenpuhdistamo. Tarkempaa tietoa talousveden laadusta ja käsittelystä sekä jäteveden puhdistuksesta löydät Lahti Aquan www-sivuilta.

Vesihuoltolaitos huolehtii myös asemakaavoitettujen alueiden hulevesien viemäröinnistä kunnan kanssa sopimallaan hulevesien viemäröintialueella. Hulevesien johtaminen jätevesiverkostoon on kiellettyä.

Häiriötilanteet

Vesihuollon vikailmoitukset otetaan vastaan Lahti Aqua Oy:n päivystävään (24 h) numeroon 0800 308 08.

Vesihuollon häiriötilanteista Lahti Aqua Oy tiedottaa verkkosivuillaan ja vaikutusalueen asukkaita tekstiviestitse. Jos puhelinliittymäsi on salainen, prepaid tai yrityksen omistuksessa, voit käydä lisäämässä tiedot asiakasporttaaliin Lahti Aqua Oy:n nettisivujen kautta.

Hollolan vesihuoltolaitoksella on varautumissuunnitelma häiriötilanteiden varalle ja toimenpiteitä riskien pienentämiseksi tehdään säännöllisesti esim. laitoksia ja vesihuoltoverkostoja saneeraamalla. Kiinteistöt vastaavat kuitenkin omista, tonttinsa sisäpuolisten vesi- ja viemärijohtojen toimivuudesta kustannuksellaan.

Vesihuoltolaitoksen palvelupiste

Virastotie 3, 15870 Hollola

Aukioloajat

Yhteydenotot toistaiseksi puhelimella tai sähköpostilla alla olevina palveluaikoina
maanantai-perjantai
09:00 - 15:00

Katso Lahti Aquan sivut

Yhteyshenkilöt
Riikka Johansson
+358447801182
vesihuoltopäällikkö

Annariina Keto
+358447801225
työnsuunnittelija