Hollolan vesistövisioon vastauksia

Kategoria:
Takaisin

Hollolan kunta sai apua vesistövision toteuttamiseen kyselyn kautta.

Hollolan vesistövisio vuosille 2020 - 2025 luo suuntaviivat tulevaisuuden vesiensuojelutoimille. Visiota toteutetaan yhteistyössä eri tahojen kanssa. Vuonna 2020 tehdään vesistövisiota tunnetuksi ja kootaan tietoa vesiensuojelutyötä tekevistä tahoista ja yhteistyömuodoista.

Vesi on lumonnut ihmisiä aina ja järvien rannalle on keräännytty ja perustettu kyliä ja kaupunkeja. Myös Hollola on muodostunut näin kauniin Vesijärven ympärille. Järvemme, joita on yhteensä 44, ovat edelleen meille tärkeitä. Vesijärvi oli maaliskuussa järjestetyn kyselyn mukaan ylivoimaisesti hollolalaisten tärkein vesistö.

Järvistä nautitaan ympäri vuoden ja tärkeimmiksi käyttömuodoiksi hollolalaiset nimesivät maisemasta nauttimisen, uimisen, rannoilla liikkumisen ja kalastamisen. Näiden virkistystoimien turvaamiseksi tehdään vesiensuojelutyötä. Kysyimme mikä olisi yhteisöjen paras tapa osallistua toimiin. Kolme toimea nousivat ylitse muiden. Ne olivat rantojen niitto, hoitokalastus, talkoot ja suojavyöhykkeiden toteuttaminen. Jopa 90 % vastanneista oli halukas osallistumaan vesistöjen hoitoon aktiivisesti, yhteisön kautta tai satunnaisesti. Vastanneiden keskuudessa oli kuitenkin epätietoisuutta, mitä yhteistyömuotoja asukkaiden, yhdistysten, hankkeiden tai yritysten kanssa voisi olla. Näistä esimerkkejä ovat Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö ja heidän toimintansa Hollolan pienjärvillä.

Kyselyn vapaassa sanassa korostettiin vesistöjen kunnossa pidon tärkeyttä, niin luonnon kuin ihmisenkin kannalta.

Kunnalta toivottiin yhteistyötä, alueiden suojelua ja rantojen hoitoa. On ilo todeta, että Hollolassa toteutetut ja suunnitellut toimenpiteet toteuttavat jo tällä hetkellä näitä toiveita. Suurimmat järjestäjätahot ovat Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö, Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojelu ry sekä Vanajavesikeskus.  Työtä jatketaan saadun palautteen perusteella erityisesti verkostoja luomalla ja kasvattamalla. Kunta kannustaa paikallisia toimijoita aktiiviseen, oma-aloitteiseen ja itsenäiseen verkostoitumiseen.

Kyselyyn vastanneista Hollolan kunnan asukkaita oli 81 %. Suurin osa lopuista vastanneista olivat Lahdesta tai Asikkalasta. Ranta-asukkaita oli 19 %. Vastaajien ikähaarukka oli 15 – 75 vuotta. Aktiivisin vastaajaryhmä oli 40 ikävuoden molemmin puolin.

Lisätietoja:

Kirsi Järvinen, ympäristösihteeri

Elinvoimapalvelut, rakennus- ja ympäristövalvonta
kirsi.m.jarvinen@hollola.fi
+ 358 (0)44 780 1439 (ti klo 9-10, ke ja pe klo 12-13)

Hollolan kunnan ympäristönsuojelu

Julkaistu: 04.05.2020 15.32