Hollolassa lämmitetään uusiutuvalla energialla

Takaisin

Hollolan ilmastotyö nostettiin uudelle tasolle Ketsin ja Hinku-verkoston myötä. Energiankulutuksen raportoinnissa esiin nousi monta hyvää asiaa.

Polttopuut_takassa

Vuoden 2019 lopussa Hollola liittyi Hinku-verkostoon, eli osaksi hiilineutraaleja kuntia. Verkoston lisäksi allekirjoitettiin kuntien energiatehokkuussopimus Energiaviraston kanssa. Kets sopimusehtojen mukaisesti energian kulutuksesta raportoidaan vuosittain ja näin tehtiin myös Hollolassa keväällä 2020. Kulutustietoja kerättäessä päästiin analysoimaan kunnan energiankulutuksen kokonaisuutta. Kulutuksen ohella selvisi monia hyviä ja edistyneitä ratkaisuja. Raporttiin kerättiin tiedot mm. kunnan omistamien rakennusten lämmityksestä ja samalla selvisi, että kiinteistöjen lämmitys tuotetaan noin 93 %:sesti uusiutuvalla energialla. Lämmitysjärjestelmien muutoksia on toteutettu vuosien varrella ja vaikka parannettavaa vielä jää, voidaan lukuun olla hyvin tyytyväisiä.

Kiinteistöjen ilmastoystävällisen lämmityksen lisäksi tekoja näkyy muuallakin. Näistä hyvänä esimerkkinä toimii kunnan katuvalaistus, jota kunnan alueella on noin 200 kilometriä. Kaikkien reilun 5000 valopisteen vaihtaminen led-valaistukseen on ollut suuri urakka, jota ollaan saamassa loppuun ja näin pääsemme seuraamaan ja laskemaan sähkön kulutuksen muutosta. Sopimuskauden 2017-2025 aikana on tavoitteena vähentää energiankulutusta 7,5 %. Hollolan kunnan kohdalla tämä tarkoittaa noin 2 000 MWh.

Vuoden 2020 aikana on tarkoitus järjestää energiakatselmus vähintään yhdessä kunnan omistamassa kiinteistössä. Valintakriteereihin kuuluvat mm. rakennuksen ja tekniikan ikä. Energiatehokkuussopimuksen raportoinnin yhteydessä selvisi, että päiväkodit ja koulut olivat sähkönkulutukseltaan suurimpia kohteita. Näissä on huomioitava rakennusten koot ja käyttöasteet, sekä suhteutettava ne muuhun rakennuskantaan, ennen kuin katselmuksen kohde valitaan. Katselmuksen jälkeen pyritään toteuttamaan energiatehokkaat toimenpiteet, joista päästään raportoimaan ensi vuoden keväänä. Tavoitteena vuodelle 2020 on myös luoda selkeä sivusto, jossa esitellään kunnan energiankulutusta ja sen muutoksia, sekä kulutusta vähentäviä toimia.

Koronan aiheuttaman poikkeusolon aikana kunta on pyrkinyt toimimaan mahdollisimman normaalilla tavalla. Monia hyviä käytäntöjä on kuitenkin opittu, kuten esimerkiksi palaverikäytäntöjen osalta. Muuttuvaan tilanteeseen on sopeuduttu yllättävänkin hyvin ja on toivottavaa, että näitä käytäntöjä hyödynnetään myös jatkossa. Säästetään energiaa ja vähennetään päästöjä. Se on meidän kaikkien etu ja turvallisuuden lähtökohta.

 

Lisätietoja:

www.hollola.fi

https://www.hollola.fi/hollolan-ilmastotyo

https://energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/

https://www.hollola.fi/hollolan-ilmastotyo

Annariina Keto 

nimi.sukunimi@hollola.fi

Julkaistu: 14.05.2020 11.08