Hollolassa on säästetty energiaa

Takaisin

Hollolan kunnan liityttyä kuntien energiatehokkuussopimukseen 31.12.2019 energiatehokkuusasiat ja ilmastotyö ovat tulleet esille konkreettisesti koko organisaatiossa.
Myös energiakulutustietojen seurantajärjestelmää ja tiedolla johtamista on kehitetty ja sen seurauksena saatu Vuoden Energianerokas 2021- tunnustus yhdessä Lahti Energian kanssa. Tunnustuksen myönsivät Työ- ja elinkeinoministeriö, Energiavirasto ja valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva.

Kunnan energiankulutus väheni vuosina 2019-2020 2,7 prosenttia ja tulokset paranivat hienosti seuraavalle seurantajaksolle 2020-2021, jolloin energiankulutus väheni jo 11,8 prosenttia.
Hollola on Suomessa TOP 5:ssa energiatehokkuussopimukseen liittyneiden kuntien energiasäästötavoitteen toteuttajissa.

Rakennukset
kuluttavat eniten

Eniten energiaa Hollolassa kuluttavat rakennukset, joiden osuus kulutuksesta on 93 prosenttia. Ulkovalaistus kuluttaa kuusi prosenttia ja ajoneuvot ja työkoneet yhden prosentin.
Kunnan energiansäästötavoite vuonna 2025 on 2 164 megawattituntia (MWh). Tällä hetkellä tavoite on jo saavutettu 145 prosenttisesti.

Tähän on päästy muun muassa energiatehokkaalla uudisrakentamisella, tarpeettomien kohteiden purkamisella ja esimerkiksi vaihtamalla valaistuksessa LED-valaistukseen.

Tulossa uusia
kehityskohteita

Tämän vuoden energiansäästötoimenpiteisiin kuuluu muun muassa Hämeenkosken koulun energiatehokkuushanke, Salpakankaan koulun, Nostavan koulun sekä Pyhäniemen koulujen LED-hankkeet. Suunnittelussa on vielä Kukkilan päiväkodin maalämpöhanke.

Lisäksi tulossa on erilaisia energiasäästön kehityskohteita, kuten vesivirtaamien säätö kiinteistöissä, älykkään lämmityksen ja ilmanvaihdon ohjaustavan kehittäminen ja aurinkoenergian lisääminen mahdollisuuksien mukaan.

Suomi ylitti energia-
tehokkuustavoitteet

Valtakunnallisesti Suomi on ylittänyt EU:n energiatehokkuusdirektiivin pohjalta asetetun sitovan energiansäästötavoitteensa kaudella 2014-2020. Energiansäästö oli vuoden 2020 lopussa yli 85 prosenttia enemmän kuin kansallinen velvoite.
Ratkaiseva rooli kaikkien tavoitteiden ja kumulatiivisen energiansäästövelvoitteen saavuttamisessa on ollut Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteen mukaan energiatehokkuussopimuksilla, jotka ovat vaikuttavin energiatehokkuuden ohjauskeino Suomessa.

Valtion ja eri toimialojen välisissä sopimuksissa ovat mukana lähes kaikki suuret ja keskisuuret energiankäyttäjät teollisuudesta, energia-, palvelu- ja kiinteistö- ja kunta-alalta.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja, Reijo Reponen
Hollolan Tilapalvelut Oy
puh: 050 3834480

Julkaistu: 28.06.2022 09.29