Hollolassa varovainen talouslinja

Kategoria:
Takaisin

kuvituskuva

Hollola-Hämeenkosken yhdistymisvaltuusto piti 8.10.2015 kokopäivän seminaarin, jonka aiheena olivat talouteen liittyvät kysymykset.

Yhdistymisvaltuusto valitsi varovaisen talouslinjan turbulentissa toimintaympäristössä, missä moni valtakunnallinen asia tai linjaus on auki tai niitä ei vielä ole pantu täytäntöön. Näiden asioiden toteutumisesta on pitkälle kiinni myös kuntatalouden tuleva kehikko. Linjauksella pyritään välttämään nopeita ja jyrkkiä vaikutuksia kuntalaisiin ja henkilöstöön.

Vuoden 2015 talous sukeltaa. Alijäämä kertyy tämän hetkisen tiedon mukaan Hollolassa -5 milj. euroa ja Hämeenkoskella -0,5 milj. euroa. Alijäämästä 2,2 milj .euroa selittyy kertapoistoilla johtuen kiinteistöjen purkamisesta. Muita selittäviä tekijöitä ovat erityisesti verotulojen heikko kasvu ja työttömyyteen liittyvien menojen kasvu. Myös sosiaali- ja terveysmenot ovat toteutuneet arvioitua suurempana. Vuoden 2015 heikko taloudellinen pohja heijastuu myös vuoteen 2016.

Toimialojen valmistelemaa talousarviota säästöesityksineen pidettiin sellaisena lähtökohtana, jonka pohjalta talousarviota ollaan valmiita käsittelemään. Esityksen mukaan nettomenot eivät juuri kasvaisi, mutta tilikaudelta 2016 syntyisi n. 1 miljoona alijäämää. Vaikka yhdistymisvaltuuston huhtikuussa määrittelemistä talouslinjauksista halutaan pitää kiinni, vuoden 2016 talousarvion osalta on valmiutta edetä jonkin verran alijäämäisellä esityksellä. Rajuja toimenpiteitä ei haluttu ryhtyä tekemään.

Toimialoilta edellytettiin kuitenkin jatkamaan tiukkaa talouskuria ja osaltaan pohtimaan ja toimeenpanemaan keinoja alijäämän supistamiseksi.

Yhdistymisvaltuusto ilmaisi valmiuden etupainotteiseen etenemiseen sote-ratkaisussa niin, että sosiaali- ja terveyspalvelut koottaisiin maakunnallisesti jo 1.1.2017.

Julkaistu: 09.10.2015 11.00