Hopeakallion yritysalue

Hopeakallio sijoittuu valtatien 12 uuden moottoritielinjauksen (Eteläinen kehätie) liittymäalueen pohjoispuolelle. Salpakankaan kuntakeskukseen on matkaa reilu kilometri. Hopeakallion yritysalueella on vireillä kaavamuutos, joka on kunnanvaltuuston hyväksyttävänä kesäkuussa 2018. Tontteja on varattu liikerakentamisen tarpeisiin, jonne saa sijoittaa liikenneaseman sekä paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan palvelutarjontaa. Osaan kortteleista kaavoitetaan ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuustontteja. Tontit sijoittuvat pohjavesialueen ulkopuolelle.

Alueen esirakennustyö on käynnissä ja ensimmäinen tontti on rakentumassa. Asemakaavamuutoksessa esitetty tonttijako on ohjeellinen.

Tontteja voi tiedustella kunnasta. Tontteja myydään ja vuokrataan. Tontin vuosivuokra on 5 % tontin myyntihinnasta.

Hopeakallion yritysaluetta esitellään tarkemmin Lahti Business Regionin sivuilla.