Hopeakallion yritysalue

Hopeakallio sijoittuu valtatien 12 uuden moottoritielinjauksen (Eteläinen kehätie) liittymäalueen pohjoispuolelle. Hopeakallion yritysalue on varattu liikerakentamisen tarpeisiin, jonne saa sijoittaa liikenneaseman sekä paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan palvelutarjontaa. Liikerakentamiselle varatut korttelialueet sijoittuvat pohjavesialueen ulkopuolelle.

Alueen esirakennustyö on käynnissä ja ensimmäiset tontit ovat rakennettavissa arviolta vuonna 2017. Asemakaavassa esitetty tonttijako on ohjeellinen.

Hopeakallion yritysaluetta esitellään tarkemmin Lahti Business Regionin sivuilla.