Hopeakallion yritysalue

Kehittyvä tulevaisuuden kauppapaikka

Hopeakallio sijoittuu valtatien 12 uuden moottoritielinjauksen (Eteläinen kehätie) liittymäalueen pohjoispuolelle. Salpakankaan kuntakeskukseen on matkaa reilu kilometri. Osa tonteista on liikerakentamiseen, joihin saa sijoittaa liikenneaseman sekä paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan palvelutarjontaa. Osa tonteista on teollisuustontteja, jotka eivät saa aiheuttaa ympäristöhäiriöitä. Tontit sijoittuvat pohjavesialueen ulkopuolelle.

Alueen esirakennustyö on käynnissä ja ensimmäinen tontti on rakentunut. Asemakaavamuutoksessa esitetty tonttijako on ohjeellinen.

Tontteja voi tiedustella kunnasta. Tontteja myydään ja vuokrataan. Tontin vuosivuokra on 5 % tontin myyntihinnasta.

Hopeakallion yritysalueen tonteilla varausmaksu on 1000 euroa ja varausaika on 1 vuosi. Varausmaksua ei palauteta tai hyvitetä.

Hopeakallion yritysaluetta esitellään tarkemmin Lahti Business Regionin sivuilla.