Hopeakallion yritysalueen asemakaavan muutos ja laajennus

Asemakaava numero 07-225

Kaavoitettava alue sijaitsee Riihimäentien risteysalueen läheisyydessä, rajoittuen pohjoisessa Hämeenlinnantiehen ja lounaispuolella tulevan kehätien viereen. Kaava-alueen pinta-ala on noin 17,4 ha, josta laajennetun alueen osuus on n. 3,4 hehtaaria.

Alueen rakennusoikeuksia tarkistetaan vastaamaan maakunta- ja yleiskaavan alueelle määriteltyä kaupan mitoitusta. Alueen katuverkkoa tarkistetaan vastaamaan paremmin toteutettavissa olevaa tonttijakoa. Samalla asemakaavoitetaan vieressä oleva kaavoittamaton alue.

Aloitus- ja luonnosvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnos nähtävillä 30.11.2017 - 5.1.2018.

Asiakirjat: (pdf)

Kuulutus

Asemakaavakartta

Kaavaselostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Oas)

Ehdotusvaihe

Asemakaavaehdotus  nähtävillä 1.3. -30.3.2018

Asiakirjat: (pdf)

Kuulutus

Ehdotusvaiheen asemakaavakartta

Ehdotusvaiheen kaavaselostus

Nyt:Hyväksytty

Elinvoimavaliokunta 15.5.2018 §44

Kunnanhallitus 21.5.2018 §88

Kunnanvaltuusto 18.6.2018  §27

Asiakirjat (pdf):

Kuulutus hyväksymisestä

Kuulutus lainvoimaisuudesta

Lainvoimainen kaavakartta

Kaavaselostus