Hopeakallion yritysalueen asemakaavan muutos ja laajennus nähtävillä

Kategoria: Kaavoitus
Takaisin

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Oas sekä kaavaluonnos nähtävillä 30.11.2017-5.1.2018

Vanhatalon (07) kunnanosan, Hopeakallion yritysalueen asemakaavan muutos ja laajennus on tullut vireille.

Kaavoitettava alue sijaitsee Riihimäentien risteysalueen läheisyydessä, rajoittuen pohjoisessa Hämeenlinnantiehen ja lounaispuolella tulevan kehätien viereen. Kaava-alueen pinta-ala on noin 17,4 ha, josta laajennetun alueen osuus on n. 3,4 hehtaaria, joka sijaitsee asemakaavan muutokseen kuuluvan alueen eteläpuolella. Asemakaavan muutokseen sisältyvällä alueella on voimassa olevassa kaavassa osoitettu liiketoimintojen alueita ja niitä palvelevia muita alueita.

Asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 §:n mukaisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS eli suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.

Kaavoitettavalle alueelle on valmisteltu asemakaavan muutoksen ja laajennuksen luonnos.

OAS ja asemakaavaluonnos pidetään MRL 62 §:n, MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 30.11.2017 – 5.1.2018 Hollolan kunnanviraston ala-aulan ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla: www.hollola.fi > Sähköinen ilmoitustaulu. Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä OAS:sta ja asemakaavaluonnoksesta nähtävänäoloaikana kirjallisesti tai suullisesti. Kunnanvirasto on suljettu 27.-29.12.2017. Nähtävillä olevien kuulutusasiakirjojen lukemisesta sulkuaikana voi sopia kunnan kirjaamon kanssa, klo 9-15, puhelinnumero 044 780 1430.

Mielipiteet tulee esittää osoitteella: Hollolan kunta, elinvoimavaliokunta, PL 66, 15871 Hollola tai sähköpostilla: kirjaamo(a)hollola.fi.
Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Sini Utriainen puh. 044 780 1353.

29.11.2017
Elinvoimavaliokunta

Nähtävillä olevat asiakirjat löytyvät kaavan sivuilta. Katso aloitus- ja luonnosvaihe. Linkki tästä.

 

Julkaistu: 28.11.2017 01.31