Huljalan Helvetti

Huljalan Helvetti

Helvetinrotko on Hämeenkoskella sijaitseva komea luonnonnähtävyys. Hurjan nimensä Helvetti lienee saanut siitä, että jyrkkien rinteiden ja puuston varjostaman syvän rotkon pohjalla on aina hämärää. Muutoin paikka ei ole nimensä mukainen, vaan ennemminkin sitä voisi luonnehtia luonnonystävän paratiisiksi. Rotkon pohjalla virtaa kirkasvetinen puro, joka saa vetensä lähteistä. Puron varsilla kasvaa saniaisia ja vanhoja puita. Rotko sijaitsee keskiaikaisen valtaväylän, Ylisen Viipurintien varrella. 


Rotko on Huljalan Tupalan tilaa ja alueella hoidetaan luontoa ja sen monimuotoisuutta monin tavoin. Tärkein hoitotavoista on perinnebiotooppien hoitaminen. Alueen perinnebiotooppeja ylläpitää Tupalan tilan metsälaitumilla laiduntava itäsuomenkarja. Sekä metsälaitumet että itäsuomenkarja eli kyytöt ovat nykyisin uhanalaisia. Suurin osa rotkosta on aidattua laidunaluetta, joka on suljettu vierailijoilta. 


Metsälaidun, perinnebiotooppi, on ihmisasutuksen ja kotieläinten pidon myötä aikanaan syntynyt ja levinnyt luontotyyppi. Laiduntavat märehtijät söivät metsästä ja niityiltä itselleen mieluista kasvillisuutta, jolloin syntyi lukuisille eliölajeille otollisia ympäristöjä. Lai­dun­nuksesta hyötyivät erityisesti perhoset ja kukkivat kasvit, joille maiseman avartuminen ja tukahduttavan heinikon poistuminen soi lisää valoa ja antoi siten elinmahdollisuuden. Tuotannon tehokkuus­vaatimus­ten myötä metsälaidunnus on lähes täysin loppunut ja sen seurauksena perinnebiotooppi on nykyään Suomen uhanalaisin luontotyyppi. Tämän vuoksi monet laidunnuksesta riippuvaiset eliöt ovat käyneet harvinaisiksi ja niiden säilyminen maassamme on riippuvainen metsälaidunnuksen jatkumisedellytyksistä. 

 
 
Luonnonnähtävyys  
Perinnebiotooppialue 
Retki varattavissa 
Salpausselkä Geopark 
 
 
Saapumisohjeet  
Helvetinrotkoa pääsee katsomaan, kun kääntyy valtatie 12:lta Kärkölän risteyksestä Kärkölän suuntaan tielle nro 295 ja kääntyy heti vasemmalle ylös Vanhatielle, jonka varrella laakso sijaitsee. Rotkoa voi katsella tieltä käsin. Sähköpaimenaidan rajaamalle laidunalueelle ei tule mennä. Tarkemmin Helvetinrotkoon ja sen tarinoihin pääsee tutustumaan tilan avoimien ovien päivien yhteydessä tai ottamalla yhteyttä Tupalan tilan isäntäväkeen: Laura ja Mika Hämäläinen, puh. 0400 978665 / 0400 536614.

Linkki Hujalan Tupala

Lisätietoa: http://huljalantupalassa.blogspot. com/  Linkki ei toimi
 
 
Lähtöpaikka:  
Vanhatie, Hämeenkoski 

Linkki lähtöpaikalle


Salpausselkä Geopark-kohde 

Geopark-kohde Huljalan Helvetti


Helvetinrotko on jyrkkärinteinen laakso ensimmäisen Salpausselän luoteisella reunalla Hämeenkosken Huljalassa.  

Linkki Helvetinrotkon esittelyyn


Huljalan Tupala 

Huljalan Tupala


Linkki Huljalan Tupala


”Luontoa ei voi museoida. Joka päivä ja joka viikko tämä on erilainen. Töitä tehdään sen eteen, että tämä olisi silmälle madollisimman kaunis ja luonnolle monipuolinen elinympäristö.” Huljalan Tupalassa hoidetaan perinnemaisemaa ja ylläpidetään perinnebiotooppeja.  
Metsälaidun, perinnebiotooppi, on ihmisasutuksen ja kotieläinten pidon myötä aikanaan syntynyt ja levinnyt luontotyyppi. Laiduntavat märehtijät söivät metsästä ja niityiltä itselleen mieluista kasvillisuutta, jolloin syntyi lukuisille eliölajeille otollisia ympäristöjä. Lai­dun­nuksesta hyötyivät erityisesti perhoset ja kukkivat kasvit, joille maiseman avartuminen ja tukahduttavan heinikon poistuminen soi lisää valoa ja antoi siten elinmahdollisuuden. Tuotannon tehokkuus­vaatimus­ten myötä metsälaidunnus on lähes täysin loppunut ja sen seurauksena perinnebiotooppi on nykyään Suomen uhanalaisin luontotyyppi. Tämän vuoksi monet laidunnuksesta riippuvaiset eliöt ovat käyneet harvinaisiksi ja niiden säilyminen maassamme on riippuvainen metsälaidunnuksen jatkumisedellytyksistä. 
Tilalla hoidetaan metsää muun muassa kulottamalla. Kulottaminen- tai yhtä lailla metsäpalo - muuttaa ympäristön sopivaksi tietyn tyyppisille, pyrofiileille, eliöille. Nämä ovat vuosikymmenten kuluessa harvinaistuneet, kun metsäpalot ovat vähentyneet ja sammutus tehostunut. 
Tupalasta voi ostaa tilan omia tuotteita. Tupalan tilaan, perinnebiotooppeihin ja kyyttökarjaan pääset tutustumaan Tupala tilan sivuilla, avoimien ovien päivänä ja Visit Lahden järjestämällä päiväretkellä: 
 
Avoimet ovet: 
Linkki avoimet ovet Huljalan Tupalassa
 
Visit Lahden Perinnemaisemissa-päiväretkipaketti: 
https://book.visitlahti.fi/fi/tehtava/1963312/uutuus-perinnemaisemissa/showdetails  EI TOIMI
 
Tupalan tila mediassa: 

Linkki Huljalan tupa ylen uutisissa

Linkki Huljalan tupa yle areenassa


Ylinen Viipurintie 
Ylinen Viipurintie oli aikansa merkittävä reitti, sillä se yhdisti Hämeen ja Viipurin linnat toisiinsa. Tietä pitkin kulkivat niin tavarat, posti kuin ihmiset. Tien olemassaolo oli osasyy Lahden kasvamisesta Hollolan pienestä kylästä yhdeksi Suomen suurimmista kaupungeista. 

Linkki Ylinen Viipurintie


Hämeenkosken luonto  
Salpausselkä Geopark-kohde, upeita maisemia, ainutlaatuisia suppia, harjuja, jokia ja järviä. Tutustu Hämeenkosken luontokohteisiin Kosken Kohinoiden sivustolla.  

Linkki Koskenkohinat