Huoltajien ja lasten mielestä esiopetuspaikat ja koulut turvallisia, kouluissa otettu digiloikka

Takaisin

Päijät-Hämeen ja Iitin kunnalliset koulutuksen järjestäjät toteuttivat alkuvuodesta 2020 arviointikyselyn esi- ja perusopetuksen henkilöstölle, huoltajille sekä oppilaille. Arviointikysely toteutetaan joka toinen vuosi.

Aiempien vuosien kyselyjen tapaan esi- ja perusopetuksen vahvuuksiksi nousee osaava henkilöstö sekä esiopetuspaikkojen ja koulujen turvallisuus. Kahden vuoden takaiseen kyselyyn verrattuna kouluissa on selkeästi otettu digiloikka. Vastaajien mukaan kouluissa on ajanmukaiset tieto- ja viestintätekniset välineet ja niitä käytetään monipuolisesti. Myös oppilaiden itsearvioinnissa on menty eteenpäin.

Kaksi vuotta sitten toteutetun kyselyn jälkeen parantamisalueiksi nousi opetushenkilöstön työhyvinvointiin panostaminen sekä kaikkien vastaajaryhmien osallisuuden tunteen vahvistaminen. Parannustoimenpiteitä jatketaan toimintasuunnitelman mukaan edelleen. Osallisuuden kehittämisessä kiinnitetään erityisesti huomiota vuorovaikutteisen toimintakulttuurin kehittämiseen ja vahvistamiseen siten, että lapset ja nuoret otetaan mukaan toiminnan suunnitteluun.

Uusiksi parantamisalueiksi nousi oppimisen arvioinnin perusteista ja opintojen etenemisestä tiedottaminen huoltajille sekä oppimisen tukeen liittyvien toimintatapojen monipuolistaminen ja kehittäminen.

Perinteisellä kouluarvosanalla mitattuna eri vastaajaryhmät antoivat koulujen toiminnalle arvosanaksi 8 ½, kun vuonna 2018 toteutetussa kyselyssä vastaava arvosana oli 8+. Esiopetuksen seudullinen arvosana on 9, kuten kaksi vuotta sitten.  

Lue koko artikkeli tästä linkistä

Julkaistu: 29.04.2020 14.05