Huomioita Korona-kriisin keskellä

Koronaa on kestetty nyt lähes kaksi kuukautta. Kun päälle kaatuvien asioiden vyöry on alkanut ensimmäistä kertaa helpottaa tiukkaa otettaan, tilanteen jäsentämiseen on jäänyt hetki aikaa. Tässä muutama huomio.

Kokonaiskoordinaatio. Kaikissa kriiseissä, missä joudutaan toimimaan nopeasti ja priorisoimaan asioita, eduksi on vahva ja keskitetty johtaminen ohi kriittisimmän vaiheen.  Monta päällekkäisyyttä ja epäselvyyttä voidaan välttää, kun hallinnollisia kiemuroita voidaan oikaista ja keskittyä olennaiseen. Tämä etu näkyy kuntien toiminnassa selkeästi verrattuna normaaliaikaan; miksei se näkyisi myös valtakunnan tasolla ?

Luottamus ja tilannetietous. Kriisin toistaiseksi onnettomin episodi on liittynyt ministeriön velvoitekirjelmiin suojavaatetuksesta tilanteessa, missä hengityssuojaimia tai suojatakkeja ei ole ollut saatavilla mistään. Samalla kun alueella on tehty vilpittömästi kaikki se mihin kyetään ja vähän enemmänkin, on ylhäältä osoitettu syyttävä sormi ja aiheutettu merkittävä määrä välinpitämättömyyden kokemuksesta kumpuavaa hämminkiä sekä henkilöstön että kansalaisten keskuudessa.

Omavaraisuus. Suojavaatetuksen saatavuuteen liittyvät ongelmien kautta on syntynyt uudenlainen käsitys omavaraisuudesta. Omavaraisuutta pitäisikin arvioida erilaisten uhkakuvien ja kriisien näkökulmasta, missä ruoka- ja vesihuollon lisäksi on suuri määrä muitakin välttämättömiä tarvikkeita, joiden saatavuus pitäisi kyetä varmistamaan tilanteessa kuin tilanteessa.

Poikkihallinnollinen tarkastelu. Oma lukunsa ovat kangasmaskit. Vaikka niitä maailmalla käytetään laajasti osoittamaan pyrkimystä vastuulliseen toimijaan ja tilanteen ymmärtämiseen, ne on meillä tuomittu mennen tullen puhtaan lääketieteellisen arvioinnin pohjalta.  Kieltämättä lääketieteellinen osaaminen on ytimessä, mutta liian kapea erikoisalan sisään porautuvassa tarkastelussa unohtuu muut keskeiset  näkökulmat kuten esimerkiksi humanismi,  ihmisten käyttäytymisen ja ajattelun logiikka.

Alueellinen sote. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä vastaa kymmenen kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen koko kirjosta. Tämä harjoitus on osoittanut, kuinka hyvin kyetään kokonaishallintaan, kun käytössä on kokonaiskuvasta lähtevä priorisointi ja sen mukainen resurssien siirto. Nopeus ja toimintakyky on täysin eri luokkaa kuin kymmen erillisen organisaation yhteensä.

Tietohallinto ja digiosaaminen. Oman kunnan tietohallinto on ollut koetuksella. Resurssit ovat suppeat ja tarpeet rajattomat. Pieni organisaatio on haavoittuva ja riskiherkkä eikä osaamistarpeiden koko kirjoa kyetä ylläpitämään eikä varmistamaan. Myös digitaitojen laaja-alainen opettaminen iästä riippumatta kaikille kansalaisille samoin kuin koululaisten henkilökohtaisille tableteille on syntynyt täysin uudenlainen näkemys ja perusteet.

Suhteessa edellä oleviin huomioihin on kuitenkin todettava, että kaikista haasteista huolimatta olemme tähän mennessä selviytyneet tästäkin taistosta kokonaisuutena hallitusti.

Julkaistu: 27.04.2020 18.21