Hyvinvoinnin edistämiseen tarvitaan tietoa sekä naisilta että miehiltä - vielä ehdit vastata kyselyyn

Takaisin

Päijäthämäläisille sekä Myrskylän ja Pukkilan asukkaille suunnatulla hyvinvointikyselyllä kerätään asukkaiden kokemuksia ja näkemyksiä heidän hyvinvointiinsa vaikuttavista asioista, hyvinvointivajeista sekä siitä, miten asukkaiden hyvinvointia voitaisiin parantaa. Tietoa kerätään alueellista hyvinvointisuunnitelmaa sekä vuoden 2023 alussa käynnistyvän hyvinvointialueen valmistelua varten. Myös alueen kuntien on mahdollista hyödyntää tuloksia.  

Miten voit mies? 

Päijäthämäläisillä on nyt erinomainen tilaisuus kertoa omasta hyvinvoinnistaan, kokemuksistaan ja tuentarpeistaan. Kyselyyn kaivataan erityisesti miesten vastauksia, sillä tällä hetkellä kyselyyn vastanneista yli 80 prosenttia on naisia. Tilastojen perusteella tiedämme, että miesten ja naisten elinajanodotteessa ja terveydessä on eroja. Olisi tärkeä tietää yksityiskohtaisemmin, onko koetussa hyvinvoinnissa eroja sukupuolten välillä ja miten kaikkien asukkaiden hyvinvointia voidaan vahvistaa.     

Vastaa kyselyyn 

Hyvinvointia tarkastellaan kyselyssä laaja-alaisesti osallisuuden, toimintakyvyn ja elinympäristön näkökulmista. Kysely on auki 26.9. asti. Vastaajien ja yhteystietonsa antaneiden kesken arvotaan yllätyspalkintoja. Hyvinvointikysely toteutetaan Päijät-Hämeen liiton, Päijät-Soten sekä Sosiaalialan osaamiskeskus Verson yhteistyönä. 

Kysely löytyy osoitteesta https://link.webropol.com/s/hyvinvointi-PH-21​ 

Lisätietoja:

Soili Saikkonen, asiantuntija, Sosiaalialan osaamiskeskus Verso 
soili.saikkonen@phhyky.fi  

Saila Juntunen, hyvinvointipäällikkö, Päijät-Hämeen liitto 
saila.juntunen@phhyky.fi  

Päijät-Sote kokoaa hyvinvointiyhtymän järjestämät erikoissairaanhoidon, sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon palvelut yhden nimen alle. Edistämme alueemme asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä ihmisestä välittäen, yhdessä tehden ja rohkeasti uudistuen.

www.paijat-sote.fi

Julkaistu: 15.09.2021 12.11