Hyvinvointiasema

01-257

Suunnittelualue sijoittuu Tiilijärventien ja Terveystien kulmaukseen. Kaavoitettava alue rajautuu etelässä Terveystiehen, lännessä Tiilijärventiehen, idässä terveysasemaan ja pohjoispuolella HollolanKuntokeidas Oy:n tonttiin. Suunnittelualueella sijaitsee purettavaksi aiottu toimistorakennus, parkkialuetta ja luoteis- ja pohjoisosassa viheraluetta.

Kaavoitettava alue on pinta-alaltaan noin 1,6hehtaaria.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa alueelle uuden noin 3500 kerrosneliömetrin laajuisen hyvinvointiaseman rakentaminen.
Asemakaavan yhteydessä muutetaan mm. alueen käyttötarkoitusta sekä tonttijakoa.

Lisäksi asemakaavalla tutkitaan mahdollisuutta osoittaa tontille noin 2000 k-m2 toimistotilaa.

Aloitusvaihe

Vireilletulo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS pidetään nähtävillä 1.2.-3.2.2018 välisen ajan.

Asiakirjat (pdf): 

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS

Luonnosvaihe

Asemakaavan muutosluonnos pidetään nähtävillä 24.5.-25.6.2018.

Asiakirjat (pdf):

Kuulutus

Asemakaavakartta

Kaavaselostus

Selostuksen liitteet

Ehdotusvaihe

Asemakaavan muutosehdotus pidetään nähtävillä 4.10.-2.11.2018.

Asiakirjat: (pdf)

Kuulutus

Asemakaavakartta

Kaavaselostus

Selostuksen liitteet 1-4

Selostuksen liitteet 5-7

Meluselvitysluonnos

Nyt: Hyväksytty

Elinvoimavaliokunta 20.11.2018 §93

Kunnanhallitus         3.12.2018

Kunnanvaltuusto      10.12.2018 § 66 

Hyväksytyt asiakirjat (pdf):

Kuulutus

Lainvoimaisuuskuulutus

Asemakaavakartta

Kaavaselostus

Selostuksen liitteet1-4

Selostuksen liitteet 5-7