Hyvinvointiasema hyvässä vauhdissa – maanrakennustyöt aloitetaan syksyllä 2019

Kategoria: Kaavoitus
Takaisin

Uuden Salpakankaalle sijoittuvan hyvinvointiaseman suunnittelun eteminen kiinnosti yli kahdeksaakymmentä kuntalaista yleisötilaisuudessa 13.2. Terveystien päähän niin sanotulle Ristolan tontille rakentuvan hyvinvointiaseman maanrakennustyöt on määrä aloittaa syksyn 2019 aikana ja varsinainen rakentaminen alkaa maaliskuussa 2020. Asema valmistuisi vuoden 2021 syksyllä. Nykyinen Salpakankaan terveysasema on tullut käyttöikänsä päähän, ja asema on myyty terveysyhtiö Attendolle, jonka suunnittelee tontille seniorikorttelia.

julkisivu hyvinvointiasema itään

Kuvassa arkkitehtuuritoimiston havainnekuva hyvinvointiaseman julkisivusta ilmansuuntaan itä. Kuva on alustava ja esimerkiksi julkisivumateriaalit ja -väritys ovat vain viitteellisiä.

Harvinainen hanke

Yleisötilaisuutta 13.2. Hollola-Salissa veti ohjausryhmän puheenjohtaja, valtuutettu Pentti Lampi. Tulevaisuuden hyvinvointiasema on kunnan rakennushanke, jonka hyvinvointikuntayhtymä vuokraa pitkällä sopimuksella toimiakseen asemalla palveluiden tuottajana. Hankkeen kustannusarvio on 14 miljoonaa euroa.

”Tärkeää on esteettömät, terveelliset ja toiminnalliset tilat, ja kunnan ja vuokraajan välinen tiivis yhteistyö suunnittelussa”, Lampi taustoitti monen toimijan hanketta.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kristiina Hämäläinen oli mukana hyvillä mielin kuntatasolla harvinaisessa hankkeessa, jolle poikkeuslupaa ministeriöstä haettiin niin delegaation vierailulla kuin paikallisten kansanedustajien myötävaikutuksella: ”Me uskomme Hollolan vetovoimaan ja haluamme turvata palvelut mahdollisimman lähellä kuntalaista.” Luvan saaminen sosiaali- ja terveysministeriöltä ei ollut itsestäänselvyys, sillä esimerkiksi Tampereelta vastaava hakemus hylättiin.

Laajan palvelun asemalla paljon erityispalveluita

Laajan palvelun hyvinvointiasemalle tulevat lääkärien ja sairaanhoitajien vastaanotot, hammashoitola ja muun muassa neuvolan ja sosiaalipalvelujen peruspalveluiden lisäksi laboratorio, kuvantaminen, erityistyöntekijöiden vastaanotot, lasten ja aikuisten fysioterapia ja apuvälinepalvelut. Erityispalveluja saa myös muun muassa psykiatriassa ja geriatriassa. Tilojen muuntelevuutta ja yhden luukun palveluperiaatetta korostettiin myös hyvinvointikuntayhtymän puheenvuoroissa.


Muuntojoustavaa suunnittelua

Arkkitehtuuritoimisto Ovaskainen esitteli suunnitteluluonnoksia havainnekuvin ja 3D-mallinnoksena. Neliöitä on nyt noin 5 000, ja suunnittelussa joustavuus on huomioitu jo muodossa: hyvinvointiasema on nyt suunniteltu kolmeen eri osaan, joista jokainen voi toimia yksinään. Tilat suunnitellaan muunneltaviksi käyttötarkoituksen mukaan.

Kuntalaisten ideat ja huolet
 

Keskustelu tilaisuudessa oli vilkasta: osallistujat olivat kiinnostuneita kunnan varautumisesta sisäilmaongelmiin ja rakennusvirheisiin. Projektipäällikkö Tuomo Vesikon mukaan ongelmilta vältytään tiukalla valvonnalla ja muun muassa tarkoin materiaalivaatimuksin, sääsuojatulla rakentamisella ja jatketulla takuulla. Lisäksi kuntalaisia huoletti Salpakankaan terveysaseman vuodeosaston portaittainen siirtyminen kuntoutussairaala Jalmariin, ja toisaalta myös se, voiko uuteen hyvinvointiasemaan rakentaa lisäkerroksia maan päälle tai alle. Myös joukkoliikenteen kulkureittien mahdollinen muutos Keskuskadulta Terveystielle kiinnosti.

 ”Me olemme rakentamassa kilpailukykyistä hyvinvointiasemaa”, muistutti Pentti Lampi. Hollolan Salpakankaan terveysasema tunnetaan hyvistä ja saavutettavista palveluista, joita nykyiselläänkin käyttää esimerkiksi moni lahtelainenkin.

Julkaistu: 14.02.2019 13.10