Hyvinvointiaseman asemakaavan muutos luonnosvaiheessa

Kategoria: Kaavoitus
Takaisin

Asemakaavan muutosluonnos nähtävillä 24.5.-25.6.2018

Kaavoitettava alue sijaitsee Kuntakeskuksessa osoitteessa Terveystie 2. Alueella on purettava toimistorakennus sekä viheraluetta.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa uuden hyvinvointiaseman toteuttaminen alueelle.

Asemakaavan muutosluonnos pidetään MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 24.5. – 25.6.2018 Hollolan kunnanviraston ala-aulan ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla: www.hollola.fi > Sähköinen ilmoitustaulu.

Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä asemakaavaluonnoksesta nähtävänäoloaikana kirjallisesti tai suullisesti.
Mielipiteet tulee esittää osoitteella: Hollolan kunta, elinvoimavaliokunta, PL 66, 15871 Hollola tai sähköpostilla: kirjaamo(a)hollola.fi.

Lisätietoja antaa hankekaavoittaja Henna Kurosawa 044 780 1358.

23.5.2018
Elinvoimavaliokunta

Nähtävillä olevat asiakirjat kaavan sivuilla. Katso kohta luonnosvaihe. Linkki tästä.

Julkaistu: 24.05.2018 09.21