Hyvinvointiaseman ja seniorikorttelin kaavoitus alkanee kunnanhallituksen päätöksellä 15.1.

Kategoria: Muut uutiset
Takaisin

kunnanvirasto

Esityslista kokonaisuudessaan.

Hollolan kunnan hyvinvointiaseman ja seniorikorttelin kaavoitus

Hyvinvointiaseman ohjausryhmä esittää kunnanhallitukselle kaavoituksen ulottamista myös aseman itä- ja pohjoispuolelle, tontin ja Tiilijärventien väliin merkitylle virkistysalueelle. Virkistysalueen käyttö on suppamuodostelmasta ja aluerajauksen takia vähäinen. Virkistysalue mahdollistaisi hyvinvointiaseman suunnittelulle laajempaa liikkumavaraa ja sen tarkastelu osana toimivaa kaavoitusratkaisua on tästä syystä perusteltua. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa alueelle noin 3 500 kerrosneliömetrin kokoisen hyvinvointiaseman toteuttaminen.

Seniorikorttelin rakentaminen alkaa niin ikään kaavoituspäätöksellä kunnanhallituksessa 15.1. Asemakaavamuutos mahdollistaa alueelle noin 6 000 - 7 000 kerrosneliömetrin laajuisen seniorikorttelin toteutuksen.

Elinkeinotoimen järjestämisestä selvitys

Kunnanhallitukselle esitellään miten selvitetään elinkeinotoimen järjestäminen tulevaisuuudessa. Tämä koskee muun muassa Hollolan kunnan yhteistoimintaa kehitysyhtiö Ladecin, markkinointiyhtiö Lahti Regionin ja Lahden ammattikorkeakoulun kanssa. Kunnan toimintaympäristö, lainsäädäntö ja toimintatavat, sekä kunnan uusi rooli edellyttävät elinkeinopalvelujen, markkinoinnin ja työllisyyspalveluiden uudelleenarviointia. Maakunnalliselle yhteistoiminnalle on edelleen perusteita. Myös Lahden kaupunki tavoittelee kuntien mahdollisimman tiivistä yhteistyötä ja toimintojen organisointia niin elinkeinotoimessa, matkailun edistämisessä kuin markkinoinnissa vuoden 2018 jälkeen.

Maakunnan kunnat ovat parhaillaan laatimassa selvitystä elinkeinotoimen organisoinnista vuodesta 2019 alkaen. Selvityksen tekee MDI Public Oy ja sen on määrä valmistua huhtikuun aikana.

Eteläisen kehätien kaavarunko

Eteläisen kehätien ympäristön kaavarunko on kunnanhallituksessa hyväksyttävänä. Kaavarunko asettaa muun muassa tavoitteet asemakaavoitukselle ja muulle alueen suunnittelulle. Kaavarunkoalueelta osoitetaan yritysalueita valtatien varteen ja tiivistä asumista Nostavan seisakkeen ympäristöön sekä pientaloasumista Perhoslehdon asuinalueen eteläpuolelle kunnanvaltuuston hyväksymän strategisen yleiskaavan mukaisesti. Alueelle laadittujen selvitysten tulokset huomioidaan jatkosuunnittelussa.

 

Julkaistu: 15.01.2018 10.10