Hyvinvointityö, mitä asioita on tähän mennessä tehty?

Hyvinvointityö koostuu eri tekijöistä

Hyvinvointityö on tulevaisuuden kunnan tärkeimpiä tehtäviä. Se on osa kuntastrategiaa, jonka valmistelutyöt on jo aloitettu. Jokainen meistä kuntalaisista voi osaltaan vaikuttaa kunnan uuden strategian valmistelutyöhön vastaamalla kyselyyn. Strategia on kunnan johtamisen työväline, jonka avulla pyritään saavuttamaan tavoiteltu päämäärä. Kyselyyn pääset tästä ja vastausaikaa on 26.5.2017 asti. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyössä keskiössä ovat kuntalaiset ja työ koostuu esimerkiksi yhteistyöstä järjestöjen, yritysten ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Yhteistyö voi olla myös kumppanuutta esimerkiksi kunnan ja järjestön välinen sopimus liikuntapaikan ylläpidosta tai koulun iltapäiväkerhojen ohjaamisesta.


Kunta mahdollistaa

Kunta on ennen kaikkea mahdollistaja, mikä tarkoittaa esimerkiksi panostamista olosuhteisiin, jossa kuntalaiset voivat harrastaa eri asioita. Hollolassa valmistuu tämän vuoden aikana useita merkittäviä hyvinvointiin liittyviä investointeja. Niitä ovat muun muassa Heinsuon ja Kalliolan koulut oheistiloineen, toimintapuisto kuntakeskukseen sekä 9- väyläinen frisbeegolfrata Salpakankaan koulun lähiympäristöön. Panostamalla olosuhteisiin ja luomalla uusia mahdollisuuksia, on kunta osaltaan vaikuttamassa uusien harrastusmahdollisuuksien sekä mahdollisesti jopa uusien järjestöjen syntyyn. Näin on tapahtunut esimerkiksi frisbeegolfradan kohdalla, vaikka rata ei ole vielä edes valmis; Hollolaan syntyi uusi frisbeegolfseura.

Miten hyvinvointi koetaan

Hyvinvointiin ei ole olemassa mitään erityistä määritelmää vaan jokainen meistä kokee sen omalla tavallaan. Asiaa voidaan tarkastella viidestä eri ulottuvuudesta, jotka eivät ole tasavahvoja ja korostuvat muun muassa yksilön elämäntilanteen mukaan. Ulottuvuuksia ovat fyysiset ja henkiset voimavarat, luottamus yhteiskuntaan, yhteisöön kuuluminen sekä sujuva arki. Kunta voi osaltaan päätöksenteossa vaikuttaa näihin asioihin, jotta kuntalaisen on hyvä asua ja elää omalla paikkakunnallaan. Kunnanhallitus muun muassa päätti maaliskuussa sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti, ettei kunta peri koulujen käytöstä vuokria käyttäjiltä seuraavan kahden vuoden ajan. Tällä päätöksellä kunta pyrkii edistämään kuntalaisten harrastusmahdollisuuksia sekä hillitsemään harrastuskustannuksien kasvua.


Hyvinvointityön onnistuminen vaatii oikeansuuntaisia toimenpiteitä

Kuntien rooli muuttuu sote- ja maakuntauudistuksen myötä ja terveyden sekä hyvinvoinnin edistäminen on jatkossakin keskeinen osa kunnan tehtäviä. Kunta palkkasi vuoden alusta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattorin, jonka tehtäviä ovat muun muassa raportoiminen kunnan hyvinvointitilanteesta kunnan johtoryhmälle, yhteistyöstä huolehtiminen kunnan eri toimialojen sekä järjestöjen ja muiden toimijoiden välillä. Laaja hyvinvointikertomus, kerran valtuustokaudessa, on kunnassa laadittu hyvinvointipolitiikan suunnittelun, arvioinnin ja raportoinnin työväline. Tämä kunnan hyvinvointityön keskeinen asiakirja on myös hyvinvointikoordinaattorin vastuulla. Hollolan kunnan 2013–2016 hyvinvointikertomukseen pääset tutustumaan tästä. Kunta on myös mukana erilaisissa hyvinvoinnin edistämistyön verkostoissa ja niissä tuotetaan asiantuntijoiden tuella materiaalia, joka tarjoaa apua kuntien hyvinvointityöhön muun muassa osana kunnan strategiatyötä.


Arkiliikunta osana hyvinvointia

18 vuotta täyttäneille aikuisille terveysliikunnan suosituksen mukaan kestävyyskuntoa voi kehittää liikkumalla viikoittain vähintään 2,5 tuntia reippaalla tai 1,25 tuntia rasittavalla tasolla. Lihaskuntoa ja liikehallintaa tulisi harjoittaa vähintään 2 kertaa viikossa. 64 vuotta täyttäneille suositellaan yhtä lisäkertaa liikehallinnan ja lihaskunnon harjoituksia viikossa, kestävyyskunnon osalta suositukset pysyvät samalla tasolla työikäisen väestöryhmän kanssa. Haastan kaikkia lukijoita pohtimaan omia arjen hyöty- ja arkiliikunnan ratkaisumalleja. millä tavoin voisit lisätä omaa liikkumistasi? Onko se pihatöitä omassa pihassa, työmatkapyöräilyä, lasten kanssa pihalla touhuamista tai koiran kanssa kävelyä? Jo puolen tunnin päivittäinen pyöräily tai kävely, vaikkapa kahdessa 15 minuutin osassa, pitää terveyttä yllä. Tämä on hyvä muistaa, paljon se ei vaadi mutta liikkeelle pitää lähteä!

Lopuksi

Tulevaisuudessa kunnan päätöksenteossa korostuvat entisestään avoimuus, tiedonkulku, kehittäminen, ongelmien ennaltaehkäisy ja kumppanuus. Seuraavassa blogissani keskityn kumppanuusroolin avaamiseen, millä eri keinoin kunta voi lisätä yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Hyvinvointiterveisin,

Antti Anttonen
Hyvinvointikoordinaattori