Hyvinvointivaliokunnan 21.11. esityslistapoimintoja

Kategoria: Muut uutiset
Takaisin

Valiokunta päättää muun muassa palvelusetelin käyttöönotosta ja avustuksista.

hyva

Lue kokouksen 21.11. klo 17 esityslista täällä.

Peruskoulu

 • Peruskoulujen lukuvuosisuunnitelmat lv 2018 - 2019 - valiokunta tutustuu peruskoulun tulevan lukuvuoden suunnitelmiin.
 • Lukuvuoden 2019 - 2020 työ- ja loma-ajat - esimerkiksi syyslukukausi aloitetaan 12.8. ja päätetään 20.12. ensi vuonna.
 • Välitodistuksen hyväksyminen vuosiluokille 7 ja 8 - välitodistukset on nyt tehty vastaamaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden ja Hollolan esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman kyseisten perusteiden pohjalta laadittujen linjausten ja määräysten mukaisiksi.

Palvelusetelin käyttöönotto

 • Palvelusetelin käyttöönotto yksityisessä varhaiskasvatuksessa - esitetään valiokunnalle perushinnaltaan enintään 800 euron arvoinen palvelusetelin käyttöön ottoa 1.1.2019 alkaen.
 • Yksityisen hoidon tuen kuntalisän ehtojen tarkistaminen - palvelusetelin käyttöönoton myötä kuntalisän ehtoja muutettaisiin 1.2.2019 alkaen perheiden yhdenvertaisen aseman takaamiseksi.

Valiokunta lausuu paikallisliikenteen suunnitelmiin

 • Hyvinvointivaliokunnan lausunto paikallisliikenteen runkolinjasuunnitelmaa - hyvinvointivaliokunnan lausuntoesityksessä kiinnitetään huomio runkoreittien valmisteluun ja toisen asteen opiskelijoiden edellytyksiin käyttää ja tukeutua joukkoliikenteen reitteihin. Esimerkiksi linjan 8 reitti tulisi mennä Metsämaahan suunnitellun Ahtialan sijasta. Tällöin voidaan turvata opiskelijoiden edellytykset käyttää kyseistä linjaa ilman matka-aikaa pidentäviä vaihtoja.

Valiokunta päättää avustuksista

 • Hollolan Kotiseutuyhdistys ry:n avustushakemus - Hollolan Kotiseutuyhdistys ry hakee Hollolan kunnalta avustusta 32 000 euroa vuodelle 2019 esinemuseon katon korjaamiseen sekä museon sähkölaitteiden uusimiseen. 
 • Lahden konservatorion ja musiikkiopiston yhteinen toiminta-avustus - Kunnan tukeen esitetään 2 500 euron korotusta sekä Lahden konservatoriolle että musiikkiopistolle.
 • Hälvälän Ratayhdistys ry:n avustusanomus - Hälvälän Ratayhdistys hakee 75 000 euron toiminta-avustusta. Koska yhdistysten ja seurojen toiminta-avustukset ovat vastikkeellisia, eli kuntalaisille suunnattujen palvelujen ja toimintojen järjestämistä varten, esitys on hylkäävä.


  Määrärahamuutokset vuoden 2018 hyvinvoinnin palvelualueen talousarvioon - Määrärahan lisäystä esitetään palvelualueen suurimpaan henkilöstökuluerään eli perusopetuspalvelujen henkilöstökuluihin.
Julkaistu: 20.11.2018 15.40