Hyvinvointivaliokunnan kokouksessa esillä

Kategoria:
Takaisin

Hyvinvointivaliokunta päätti jatkaa varhaiskasvatuspalveluiden päivystys- ja loma-aikojen järjestelyissä nykyistä käytäntöä; ko. aikoina varhaiskasvatusta järjestetään keskitetysti Hollolan omissa päiväkodeissa sekä vuorohoidon osalta on sovittu seudullisesti yhteistyökäytäntöjä. Huoltajilla on lisäksi mahdollisuus hyödyntää yksityisiä palveluja palvelusetelillä tai yksityisen hoidon tuen avulla.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julistanut haettavaksi valtion erityisavustusta konkreettisten toimintatapojen kehittämiseen, joilla lapsia ja nuoria ohjataan ja opetetaan toimimaan turvallisemmin, tiedostavammin ja omat oikeudet ymmärtäen monimediaalisessa maailmassa. Hollolan kunta on hakenut valtion  erityisavustuksena opetus- ja kulttuuriministeriöltä 38 771,00 euroa ja on saanut haetun summan kokonaisuudessaan. Myönnetyllä avustuksella edistetään kunnallisella tasolla toimintatapojen kehittämistä, joita voidaan hyödyntää valtakunnallisesti lasten ja nuorten houkuttelun ja hyväksikäytön ehkäisemiseen. Myönnettyä avustusta saa käyttää ainoastaan valtionavustuspäätöksen mukaiseen tarkoitukseen.

 

Merkittävän hollolalaisen liikunnallisen teon kuntapalkinnon saajaksi valittiin Jukola Games. Hollolan kunta huomioi vuosittain hollolalaisen merkittävän liikuntaan liittyvän teon. Teko voi olla henkilö, urheilusuoritus, talkootyö, tapahtuma tai jokin muu vastaava, joka on vaikuttanut Hollolan imagoon positiivisesti. Päijät-Hämeen kuntien ja kaupunkien vuoden urheiluteko palkinnot luovutetaan vuosittain järjestettävässä Päijät-Hämeen Urheilugaalassa, joka järjestetään Suomen Urheiluopistolla Vierumäellä la 8.2.2020. Hollolalaisista palkittavista perusteluineen on voinut antaa ehdotuksia joko HollolaNyt-mobiilisovelluksella,   webropol-kyselyllä tai sähköpostilla liikuntavastaavalle aikavälillä 12.11– 8.12.2019.

 

 

Julkaistu: 20.12.2019 09.07