Hyvinvointivaliokunnan kokouskuulumiset 11.3.2020

Kategoria:
Takaisin

Sivistyspalveluiden seudullinen yhteistoimintaverkoston toiminta

Päijät-Hämeen kunnat ovat tehneet sopimukseen pohjautuvaa verkostoyhteistyötä sivistyspalveluiden seudulliseksi kehittämiseksi yhtäjaksoisesti vuodesta 2009 alkaen. Iitin kunta tuli mukaan yhteistoimintaan vuoden 2018 alusta alkaen. Sivistyspalvelujen seudullisen yhteistoimintaverkoston toimintaa ohjaa kuntien sivistys- ja hyvinvointijohtajista koostuva ohjausryhmä, joka kokoontuu yhteisten asioiden äärelle säännöllisesti kuukausittain. Kunnat vastaavat yhdessä seudullisen yhteistyön koordinoinnista asukasluvun suhteessa.

Hyvinvointivaliokunta hyväksyi sivistystoimen seudullisen yhteistyöverkoston toimintakertomuksen vuodelta 2019 sekä toimintasuunnitelman 2020 ja toimittaa ne edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Varhaiskasvatuksen organisaatiomuutos 1.8.2020

Hyvinvointivaliokunta päätti muuttaa varhaiskasvatuksen vastuualueen hallinnon organisaatiorakennetta. Varhaiskasvatuksen vastuualueella on arvioitu hallinnon toiminnallisuutta ja rakennetta. Rakennetta ja resurssointia on lisäksi verrattu muiden kuntien tai kaupunkien palvelualueiden vastaavaan resurssointiin. Arvioinnissa toiminnallisesti esille nousi kaksi keskeistä haastetta. Varhaiskasvatuksen kehittäminen vaatii resurssointia, jota on tällä hetkellä haastava saada toteutettua ilman erillisiä hankkeita. Toinen haaste on yhdenmukaisen palvelutoiminnan toteuttaminen, kun toiminta on jaettu eteläiseen ja pohjoiseen palvelualueeseen.

Tilanteen kehittymistä pyritään edistämään muuttamalla varhaiskasvatuksen vastuualueen hallinnon rakennetta. Lähtökohtana on luopua varhaiskasvatuksen palvelualuejaosta (pohjoinen ja eteläinen). Uudistuksen lähtökohtana on toteuttaa varhaiskasvatuspalvelut jatkossa yhden vastuualueen mallilla. Uudistuksen myötä myös vastuualueen talouden- ja toiminnansuunnittelua sekä asiakasohjausta tiivistetään nykyisestä. Tämän toteuttamiseksi muodostetaan ”johtotiimi” varhaiskasvatuksen palvelupäälliköstä, kehittämisen ja arvioinnin asiantuntijasta ja palveluohjauksesta sekä varhaiskasvatuksen laskutuksesta. ”Johtotiimin” toiminnalla varmistetaan yhtenäinen tiedonkulku sekä toiminnan ja talouden suunnittelu kaikille yksiköille. Samalla vahvistetaan myös palvelunkäyttäjille yhtenäiset ohjeet ja toiminta-/menettelytavat.

Käytännössä tämä tarkoittaa muutoksia myös varhaiskasvatuksen nykyiseen virkarakenteeseen. Päätöksen perusteella molemmat nykyiset palvelupäälliköiden virat lakkautetaan 31.7.2020 alkaen ja niiden tilalle perustetaan uudet virat vastaamaan paremmin muuttuvaa hallinnonrakennetta 1.8.2020 alkaen.

1.8.2020 alkaen on aiemman kahden palvelupäällikön viran sijasta yksi varhaiskasvatuksesta vastaava viranhaltija ja yksi varhaiskasvatuksen kehittämisestä ja arvioinnista vastaava viranhaltija. Uusien virkojen virkanimikkeiksi on suunniteltu: varhaiskasvatuspäällikkö ja varhaiskasvatuksen asiantuntija. Muutos ei vaikuta yksiköissä työskentelevien varhaiskasvatuksen lähiesimiesten tai varhaiskasvatuksen henkilökunnan arkityöhön. Arjen vaikutus, joka näkyy arkityössä henkilöstölle, on palvelupäällikön muuttuminen varhaiskasvatuspäälliköksi. Varhaiskasvatuspäällikön ja varhaiskasvatuksen lähiesimiesten vastuut säilyvät ennallaan.

Kokouksessa lisäksi

  • hyväksyttiin Hollolan kunnan ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän vammaispalveluiden yhteistyösopimus
  • hyväksyttiin vuoden 2019 tilinpäätös hyvinvoinnin osalta
  • hyväksyttiin hyvinvoinnin palvelualueen päivitetty valmiussuunnitelma
  • merkittiin tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Liikettä Hollolan kylille jatkohankeavustuksesta
  • hyväksyttiin Hollolan kunnan perusopetuksen jaksotodistus vuosiluokalle 1 - 9

Lue kokouksen pöytäkirja tästä linkistä.

Julkaistu: 12.03.2020 13.07