Hyvinvointivaliokunnan kokouskuulumiset 24.2.2021

Takaisin

Hyvinvointivaliokunta päätti kokouksessa 24.2. mm. seuraavat asiat:

  • merkitsi tiedoksi hyvinvoinnin palvelualueelle (varhaiskasvatus, perusopetus, vapaa-aikapalvelut) valmistellut palvelulupaukset. Palvelulupausten laatimiseen on sitouduttu kuntastrategiassa 2018 - 2021. Palvelulupausten tarkoituksena on
    • kuvata miten tuotamme kuntalaisille lisäarvoa kyseisellä palvelulla.
    • sanallistaa mitä, miten ja miksi palvelua tuotetaan.
  • merkitsi tiedoksi Päijät-Hämeen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2022-2025 valmisteluaikataulun ja työsuunnitelman
  • merkitsi tiedoksi Traficomin tekemän kielteisen päätöksen liikkumisen ohjauksen valtionavustuksesta.
  • hyväksyi sivistystoimen seudullisen yhteistyöverkoston toimintakertomuksen vuodelta 2020 ja lähetti sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle.
  • hylkäsi Hollola Sotaveteraanit ry:n toiminta-avustushakemuksen, vaikka käsittelyssä oleva anomus ja sen taustat ovat mitä kunnioitettavimmat. Valiokunnalla ei ole käytettävissä rahastoa tms. mistä tämän kaltaisiin anomuksiin voitaisiin tukea myöntää.

Lue lisää: Hyvinvointivaliokunnan kokouspöytäkirja

Julkaistu: 25.02.2021 12.50