Hyvinvointivaliokunnan kokouskuulumiset 25.11.2020

Takaisin

Hyvinvointivaliokunnassa 25.11. päätti mm. seuraavat asiat:

 • hyväksyi Hollolan laajan hyvinvointikertomuksen 2017 – 2020
 • hyväksyi Hollolan kunnan perusopetuksen vuosiluokkien 3 – 9 välitodistukset ja vuosiluokkien 1 – 9 erotodistukset arviointia varten
 • merkitsi tiedoksi peruskoulujen työsuunnitelmien 2020 – 2021 täydentävät lukuvuosisuunnitelmatiedot sekä erityisoppilasvertailuliitteen
 • hyväksyi seudullisen mallin mukaiset koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuodelle 2021 – 2022 Hollolan kunnan perusopetuksessa
 • merkitsi tiedoksi hyvinvointivaliokunnan päätöksessä 20.5.2020 olleen palvelusetelin perushinnan indeksikorotuksessa olleen näppäilyvirheen Indeksikorotus prosentti 0.57 % on ollut oikein, mutta palvelusetelin perushinnan enimmäisarvo korotuksen jälkeen on ollut päätöksessä kirjattuna virheellisesti. Perushinnan enimmäisarvo indeksikorotuksen jälkeen on 804, 56 €/kk
 • hyväksyi palvelusetelin sääntökirjan päivitykset
 • merkitsi tiedoksi valtionavustukset koulun kerhotoiminnan tukemiseen 2020 sekä liikuntatoiminnan ja nuorisotyön yksikköhinnat vuonna 2021.
  merkitsi tiedoksi Hämeenkosken kirjastoa koskevat kuntalaisaloitteet. Valiokunta totesi, että aloitteet eivät johda jatkotoimenpiteisiin, koska nykyisissä kirjastopalveluissa asiat on jo huomioitu. Mikäli Hämeenkosken kirjaston palvelujen järjestämiseen liittyen palataan asian valmistelussa noudatetaan Hämeenkosken ja Hollolan kuntaliitossopimuksessa hyväksyttyjä ja päätettyjä vaihtoehtoja ja toimintatapoja
 • valitsi oppilasjaostoon varapuheenjohtaja Pia Salon varajäseneksi Jasmin Kaukon
   

Lue lisää: Hyvinvointivaliokunnan kokouspöytäkirja

Julkaistu: 26.11.2020 16.42