Hyvinvointivaliokunnan kokouskuulumiset 25.8.2021

Takaisin

Hyvinvointivaliokunta päätti kokouksessa 25.8. mm. seuraavat asiat:

 

 

  • Päätti päätösvallan delegoinnista oppilasjaostolle ja nimesi jäseneksi hyvinvointivaliokunnan puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajana.  Päätöksen yhteydessä jäsenille nimettiin myös varajäsenet sekä oppilasjaoston puheenjohtajaksi hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja.

  • Merkitsi tiedoksi kunnanhallituksen hyväksymän vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023-2035 taloussuunnitelman laadintaohjeen. 

  • Merkitsi tiedoksi varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi eritysavustuksen haun lukuvuodelle 2021-2022.

  • Merkitsi tiedoksi Lapsiparlamentin koonnin.

  • Päätti toimivallan delegoinnista hyvinvointijohtajalle poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden päätöksistä lukuvuodelle 2021-2022. 

  • Päätti palauttaa Kutajoenniemen metsästysseuran ry ekoteko -avustuksen takaisin valmisteluun.

  • Päätti antaa työpajayhteistyöstä tehtyyn valtuustoaloitteen esittelytekstin mukaisen vastauksen.

  • Päätti antaa Kosken Seurala Oy vuokrasopimuksesta tehtyyn valtuustoaloitteen esittelytekstin mukaisen vastauksen.
     

 


 

 
Lue lisää: Hyvinvointivaliokunnan kokouspöytäkirja  

Julkaistu: 27.08.2021 13.08