Ihmeellisiä asioita Herralassa

Kategoria: Varhaiskasvatus Opetus
Takaisin

Herralan päiväkodilla on loistava mahdollisuus tutustua luontoon.
Olemme tehneet kävelyretkiä ja käyneet lähimetsässä leikkimässä.

Herrala

Dinosauruksen luuranko

Luuranko

Päiväkodin lapset ovat kiinnostuneita dinosauruksista. He leikkivät päiväkodin dinosauruksilla ja tuovat myös niitä kotoa leikkeihinsä. Etsimme dinosauruksista tietoa tietokirjoista ja internetistä. Päiväkodilla- ja esiopetuksella on käytössä koulun ipad salkku, josta voimme lainata tabletteja lasten käyttöön. Luonnossa lapset ovat tehneet erilaisia ääniä eli musiikkia esimerkiksi rummuttamalla puita ja kiviä. Vain lasten mielikuvitus on rajana. Pyrimme aktiivisesti tarttumaan lasten ideoihin ja ajatuksiin.

Herralan esiopetuksessa tutustutaan numeroon 6, erilaisten toiminnallisten tehtävien kautta.

6

Lapset pääsevät tekemään tehtäviä älytaululla ja lasten rakentamalla kuularadalla voi tutkia kuinka 6 kuulaa etenee pitkin rataa.

Päivittäin lasketaan erilaisia asioita. Lapset tykkäävät laskea kuinka monta lasta on paikalla, montako heistä on tyttöjä ja montako poikaa, montako lasta tänään puuttuu ja niin edelleen. Eskarilaisten kanssa on laulettu uuden Seikkailujen eskari materiaalin numerolaulua, johon on yhdessä mietitty myös leikkiä.

”Lapsi havainnoi, jäsentää ja ymmärtää ympäristöään tutkimalla ja toimimalla rakennetussa ympäristössä ja luonnossa. Lapsi tutustuu lähiympäristöön havainnoiden, liikkuen, leikkien, tutkien ja kokeillen. Lasten kokemukset, havainnot ja elämykset auttavat lapsia ymmärtämään syy- ja seuraussuhteita ja tämä tukee heidän ajattelutaitojensa kehittymistä. Ohjaamme lapsia luonnon kunnioittamiseen, omasta ympäristöstä huolehtimiseen ja kestävään elämäntapaan.” 

”Matemaattinen ajattelu on osa lapsen jokapäiväistä elämää, oivaltamisen ja oppimisen iloa. Tutustumme matemaattisiin ilmiöihin toiminnallisesti ja kokemuksellisesti arkielämän tilanteissa mm. vertaamalla, päättelemällä ja laskemalla lapsille tuttuja ja kiinnostavia esineitä, materiaaleja ja välineitä. Herättelemme matemaattista ajattelua havainnollisen ja leikinomaisen toiminnan myötä.

Kannustamme lapsia tutkivaan ja kokeilevaan työtapaan. Lapset saavat suunnitella ja toteuttaa ideoitaan ja harjoitella luovaa ongelmanratkaisua. Havainnoimme ja tutustumme lasten kanssa ympäristössä esiintyviin teknisiin ratkaisuihin ja niiden toimintaan esim. leluihin. Opettelemme erilaisten lapsille suunnattujen laitteiden turvallista käyttöä.” (Hollolan varhaiskasvatussuunnitelma).