Ikäviä päätöksiä

Ikäviä päätöksiä

Hollolan kuntataloudella on samankaltaiset haasteet kuin pääosalla Suomen kunnista. Suuret muutosajurit ovat: väestön ikääntyminen, muuttoliike kohti keskuksia ja syntyvyyden alentuminen. Näistä tekijöistä vain ikääntyminen on kyetty ennustamaan, mutta senkin osalta kulukehityksen jyrkkyys on ollut yllätys. Yllätys on ollut myös muuttoliikkeen vauhti; ajureina ovat työn murros ja arvo-muutokset. Yllättävintä on kuitenkin syntyvyyden nopea lasku.

Kaikilla edellä mainituilla tekijöillä on kymmeniä eri asteisia vaikutuksia kuntien tulo- ja menopohjaan ja palvelutuotantoon eli toimintaedellytyksiin. Samaan aikaan valmisteilla olevan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset ovat vastaavaa suuruusluokkaa. Kun lisäksi vireillä tai käynnissä on muitakin isoja järjestelmämuutoksia (kuten uusia palveluvelvoitteita) hämärtyy kokonaisvaikutusten ennakointi edelleen. Ei ihme, että näkyvyys on tällä hetkellä nolla.

Ainoa varma asia on se, mitä tilinpäätös kertoo. Vuoden 2018 ja vuoden 2019 tulos on miinuksella kaksi miljoonaa euroa. Se ei vielä ole katastrofi, mutta koska kansantaloudellinen tilanne ei ole tasapainossa, taloudellisia uhkia on enemmän kuin mahdollisuuksia.

Moni kunta on synkkenevien ennusteiden tilanteessa luottanut uskoon ja intuitioon paremmasta; näiden kuntien joukko (kriisikunnat) onkin kasvamassa ennätysvauhtia. Tämän vuoksi pelkkien toiveiden varaan on vaikea nojata. On pakko yrittää ylläpitää myös realismia. Se on osa viranhaltijoiden työtä. Jos ajaudutaan kainaloita myöten suohon, ylös pääseminen on huomattavasti vaikeampaa kuin silloin, kun vasta polvet ovat peitossa.

Mitä sitten on tehty ? Kevään 2019 aikana tuotettiin huomattava määrä tarkasteluaineistoa valtuutetuille, pidettiin kaksi valtuustoseminaaria, kyseltiin yksittäisiltä valtuutetuilta ja erikseen valtuustoryhmiltä näkemyksiä ja toimenpidelähtökohtia ja esitettiin toiveita myös ryhmien välisistä neuvonpidoista. Ainoa selkeä vaatimus oli, että talous on saatava tasapainoon ja että on tehtävä sekä säästöjä että tulevaisuuspanostuksia. Tähän liittyvistä 42:sta linjauksesta kunnanvaltuusto päätti 17.6.2019; se on myös jatkovalmisteluohje ja -velvoite viranhaltijoille.

Kunnan tulevaisuuspanostukset on ratkaistu pitkälle viime vuosien linjausten pohjalta; kolmen suuren koulun uudisrakentaminen, sote-palvelujen edellytysten varmistaminen, uusien yritysalueiden rakentaminen (työpaikat) ja strateginen yleiskaavan kautta asumisen osoittaminen kohti Nostavaa (rataan nojaava ratkaisu).

Palvelutuotannon säästömahdollisuudet ovat rajattuja 550 lakisääteisen palveluvelvoitteen ja mm. kuntaliitokseen ja eri sopimuksiin liittyvien velvoitteiden pohjalta. Tähän on päädytty myös yksityiskohtaisesti toteutetussa menotarkastelussa eri toimielimissä.

Viranhaltijoiden näkemys priorisoinnista on yhtenevä; tilanteessa tulee varjella ensisijaisesti palvelujen sisältö (oppilaiden ryhmäkoko, oppimäärä, oppilaiden tuki)- ja vasta toissijaisesti rakennuksia. Säästön kohdentaminen rakennuskantaan on laajavaikutteinen, koska vähennykset näkyvät korjausvelan kautta tulevissa investointitarpeissa. Tämä linjaus tarkoittaisi käytännössä palvelujen keskittämistä jo toteutettuihin isoihin investointikohteisiin.

Palveluverkon supistaminen on hyvin vastentahtoinen toimenpide. Lähipalvelun siirtymisen vaikutukset asukkaiden arkeen ja kunnan vetovoimaan tiedostetaan erittäin hyvin. Samalla on kuitenkin hyvä muistaa, että kunnassa on mahdollisen palveluverkkosupistuksenkin jälkeen edelleen kahdeksan koulua eri puolilla kuntaa, kunta on panostanut oppilaiden oppimisympäristöihin ja opetukseen ja opetuksen tukeen vahvasti  ja tavoitteena on edelleen kehittää kouluista myös harrastustoimintaa vahvemmin tukevia toimintaympäristöjä.

Kunnanvaltuusto päättää kunnan palveluverkosta kokouksessaan 17.2.2020.

 

 Hollolassa 14. helmikuuta 2020

Päivi Rahkonen

Kunnanjohtaja

Julkaistu: 14.02.2020 12.59