Ilmanlaatu

Ilmanlaatua seurataan Hollolan kunnan ja Lahden kaupungin sekä alueen ilmapäästöjä aiheuttavien ympäristölupavelvollisten laitosten kanssa.

Käytännön mittaukset hoitaa Lahden ympäristöpalvelut. Sopimus ilmanlaadun yhteistarkkailusta on voimassa 2015 – 2020.

Hollolassa ilmanlaatua tarkkaillaan joka toinen vuosi. Jatkuvatoiminen mittausasema oli Kansankadun ja Keskuskadun kulmassa vuonna 2015 ja nyt uudelleen vuoden 2017 ajan. Haihtuvia orgaanisia yhdisteiden (VOC) pitoisuuksia seurattiin passiivikeräyksellä Muovitiellä vuonna 2015 – 2016. VOC -seurantaa tehdään joka vuosi ja vuonna 2017 Tiiriskankaantiellä.

Reaaliaikaiset, tunneittain päivittyvät typpidioksidipitoisuudet ja hengitettävien hiukkasten pitoisuudet näkyvät kansallisessa ilmanlaatuportaalissa.

Ilmanlaadun mittauspiste Hollolassa 2017

Kuva: Ilmanlaadunmittauspiste Hollolassa 2017

Kasvihuonekaasupäästöt

Hollolan kunta on mukana 80 muun suomalaisen kunnan kanssa kasvihuonekaasujen laskennassa. CO2-raportti kertoo viikoittain koko Suomen ja mukana olevien kuntien kasvihuonekaasujen (CO2, CH4, N2O) päästöt. Laskennassa ovat mukana päästöt sähkönkulutuksen, käyttöveden ja rakennusten lämmityksen, tieliikenteen, maatalouden ja jätehuollon osalta. Teollisuuden päästöt eivät ole mukana.

Mukana olevat kunnat saavat vuosittain koosteraportin edellisten vuosien päästöistä ja voivat seurata päästötilannetta lähes reaaliajassa CO2-raportin sivuilla.