Ilmanlaatu

Ilmanlaatua seurataan Hollolan kunnan ja Lahden kaupungin sekä alueen ilmapäästöjä aiheuttavien ympäristölupavelvollisten laitosten kanssa.

Ilmanlaadun yhteistarkkailun käytännön mittaukset hoitaa Lahden ympäristöpalvelut. Tämänhetkinen sopimus ilmanlaadun yhteistarkkailusta on voimassa 2021-2026. Sopimuskaudella Hollolassa tehdään tarkkailusuunnitelman mukaan ilmanlaadun seurantaa siten, että vähintään kolmena vuotena ilmanlaatua seurataan jatkuvatoimisesti (typen oksidit, hengitettävät hiukkaset & pienhiukkaset, PAH-yhdisteet) ja lisäksi tehdään haihtuvien orgaanisten yhdisteiden seurantaa passiiviputkilla jokaisena vuotena sekä kartoitetaan NO2-pitoisuuksia passiivimenetelmällä.

Reaaliaikaiset, tunneittain päivittyvät typpidioksidipitoisuudet ja hengitettävien hiukkasten pitoisuudet näkyvät kansallisessa ilmanlaatuportaalissa, johon linkki löytyy oikealla olevasta linkkipalkista.

Hollolassa ilmanlaadun seuranta aloitettiin vuonna 2015, kun sopimus ilmanlaadun yhteistarkkailusta Hollolassa, Lahdessa ja Nastolassa vuosina 2015 – 2020 astui voimaan. Jatkuvatoimisesti Hollolassa on mitattu typen oksideja (NO, NO2, NOX) ja hengitettäviä hiukkasia (PM10) vuosina 2015, 2017, 2019 ja 2020. Lisäksi haihtuvia orgaanisia yhdisteitä
(VOC) on mitattu passiivisella näytteenotolla vuosittain kahden viikon näytejaksoissa. Jatkuvatoimiset mittaukset on tehty Salpakankaalla Kansankadun ja Keskuskadun kulmauksessa. Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä mitattiin vuonna 2015 ja 2016 Muovitiellä, 2017 Tiiriskankaantiellä, 2018 Orastiellä, 2019 Kalliolan koululla ja vuonna 2020 Salpakankaan koululla.

Ilmanlaadun mittauspiste Hollolassa 2017

Kuva: Ilmanlaadunmittauspiste Hollolassa 2017