Ilmastohankkeet

Hollola hakee aktiivisesti rahoitusta omalle ilmastotyölle eri rahoituslähteistä. Rahoitusta haetaan omille hankkeille ja kunta osallistuu yhteistyökumppaneiden hankkeisiin, jotka esitellään tällä sivulla.

PIKU -pienten kuntien ilmastotyö uuteen vauhtiin

Ympäristöministeriön ja kuuden päijäthämäläisen pienen kunnan rahoittamassa hankkeessa edistetään ilmastotekoja kunta- ja maataloussektoreilla koulutusten, neuvonnan ja työpajojen avulla. Helmikuussa 2022 alkaneessa ja vuoden 2023 kesään asti jatkuvassa PIKU-hankkeessa työskentelee täysipäiväisesti ilmastokoordinaattori.

Hankkeessa ovat vahvasti mukana Hollola ja Asikkala. Hankekuntiin kuuluvat myös Iitti, Kärkölä, Padasjoki ja Sysmä. Hankkeessa toimitaan yhteistyössä Päijät-Hämeen liiton ja muiden alueellisten toimijoiden kanssa.

Hankkeen alussa kartoitettiin kuntien ilmastotyön tilannetta ja pullonkauloja. Kartoitustyön perusteella järjestetään kunnan eri vastuualueille suunnattuja täsmäkoulutuksia ja työpajoja. Hankkeen aikana myös kartoitetaan lisärahoituksen mahdollisuuksia kunnissa tunnistettuihin tarpeisiin ja avustetaan tarvittaessa rahoitushakemusten teossa.
PIKU-hankkeeseen kuuluu myös maatalousosio, jossa yhteistyössä maataloussektorin toimijoiden kanssa edistetään hiiltä sitovia käytäntöjä maanviljelyksessä Hollolassa ja Asikkalassa.

Canemure

Canemure - Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia -hanke edistää ilmastonmuutoksen hillinnän käytännön toimia kuuden vuoden ajan, vuosina 2018-2024. Käytännön ilmastotoimien edistämisen ohella hankkeessa järjestetään koulutusta, luodaan yhteistyöverkostoja ja levitetään hyviä käytäntöjä koko Suomeen. Lue lisää linkeistä oikealla.

Kestävät vaihtoehdot öljylämmitykselle

Päijät-Hämeessä etsitään kestäviä vaihtoehtoja öljylämmitykselle Päijät-Hämeen liiton, Asikkalan, Heinolan, Lahden, Padasjoen sekä Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen yhteisessä hankkeessa. Hollola on mukana kuunteluoppilaana. Lue lisää linkeistä oikealla.

1,5 asteen kunta

Päijät-Hämeen liitto, Hartola, Hollola, Heinola, Lahti, Orimattila ja Padasjoki ovat toteuttaneet yhdessä 1,5 asteen kunta -hanketta ympäristöministeriön tuella. Hanke alkoi 1.8.2019 ja päättyi 31.7.2020. Hankkeessa toteutettiin kestävän elämäntavan kokeilu perheissä sekä haastettiin kuntien valtuustot elämäntapatestiin. Lue lisää linkeistä oikealla.

Yhteystiedot:

Virastotie 3 15870 Hollola
kirjaamo@hollola.fi
03 880 1111
Fax 03 880 3474

Palveluaika virastolla
Ma - To 9:00 - 16:00
Pe        9:00 - 15:00

Annariina Keto
projektikoordinaattori
044 780 1225