Ilmoittauminen esiopetukseen ja peruskoulujen ensimmäiselle luokalle

Kategoria: Varhaiskasvatus
Takaisin

ILMOITTAUTUMINEN ESIOPETUKSEEN
Hollolan kunnassa järjestetään 6-vuotiaille ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville 5-vuotiaille perusopetuslain mukaista maksutonta esiopetusta. 

Vuonna 2010 syntyneet lapset tulee ilmoittaa esiopetukseen viimeistään 5.2.2016 sähköisesti Hollolan kunnan kotisivuilla osoitteessa www.hollola.fi/esiopetus (sähköinen esiopetukseen ilmoittautuminen)

Päätökset esiopetuspaikoista lähetetään huoltajille viikolla 14. 

Lisätietoja antavat varhaiskasvatuksen palvelupäälliköt:

Eteläinen palvelualue, puh. 044 780 1312

Salpakankaan, Nostavan ja Herralan koulut

Pohjoinen palvelualue, puh. 044 780 1374

Hälvälän, Hämeenkosken, Tiilikankaan, Pyhäniemen, Kalliolan ja Paimelan koulut       

 

ENSIMMÄISELLE LUOKALLE ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen koskee kuluvana kalenterivuonna 7 vuotta täyttäviä sekä niitä aikaisemmin syntyneitä, joille myönnetty lykkäys päättyy tämän lukuvuoden lopussa.

 

Kouluun ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella Wilma -järjestelmän kautta. Oppilaille, jotka eivät ole osallistuneet kouluilla annettavaan esiopetukseen, postitetaan ilmoittautumisohjeet. Ilmoittautumisaika päättyy perjantaina 5.2.2016. Oppilaiden koulupaikan määrittämisessä pyritään huomioimaan oppilasmäärän tasainen jakautuminen eri koulujen/luokkien välillä sekä koulumatkan pituus. Koska koulupaikka on määritelty tiedossa olevan oppilasmäärän perusteella, voi muuttoliikkeen johdosta tulla ilmoitettuun koulupaikkaan muutoksia, joista neuvotellaan huoltajan kanssa.

Mikäli oppilas ei saa ohjetta ilmoittautumisesta viikon 3 aikana, tulee hänet ilmoittaa 5.2.2016 mennessä alueen toimistosihteerille tai sivistystoimistoon puh. 044 780 1466. 

Koulunaloitukseen liittyvistä tilaisuuksista ilmoitetaan huoltajille koulukohtaisesti kevään aikana. 

Huoltajan, joka haluaa lapselleen lykkäystä koulunkäynnin alkamisesta, tulee toimittaa sitä koskeva kirjallinen anomus ja asiantuntijalausunto sivistystoimistoon maaliskuun loppuun mennessä. 

Mikäli tiedätte muuttavanne kevään tai kesän aikana pois Hollolasta tai lapsi menee jostain muusta syystä kouluun toiseen kuntaan, on siitä ilmoitettava Wilman lomakkeella ”Ilmoittautuminen perusopetuksen 1. luokalle” ao. kohdissa. Myös kaikkien paikkakunnalle kevään ja kesän aikana muuttavien oppilaiden toivotaan ilmoittautuvan tulevaan kouluunsa. 

Lisätietoja:                                                                       rehtori                                  toimistosihteeri

Hälvälän koulu                                                                  puh. 044 780 1316                 044 780 1290

Hämeenkosken koulu                                                       puh. 044 748 8910                 044 748 8905

Tiilikankaan koulu                                                              puh. 044 780 1670                 044 780 1290

Pyhäniemen koulu                                                            puh. 044 780 1748                 044 780 1290

Salpakankaan koulu                                                          puh. 044 780 1239                 044 780 1477

Nostavan koulu                                                                puh. 044 780 1673                 044 780 1402

Herralan koulu                                                                   puh. 044 780 1152                 044 780 1402

Kalliolan ja Paimelan koulut                                               puh. 044 780 1632                 044 780 1469                                                                

VAIKEAVAMMAISTEN LASTEN ILMOITTAMINEN
Tänä vuonna 5 vuotta täyttävät tai sitä vanhemmat vaikeavammaiset lapset, jotka eivät vielä ole koulussa, tulee ilmoittaa 5.2.2016 mennessä erityisopetuksen rehtorille puh. 044 780 1222. Vaikeavammaisella tarkoitetaan vaikeasti tai keskiasteisesti näkö-, kuulo-, liikunta- tai kehitysvammaista tai vamman vaikeusasteen puolesta näihin verrattavaa lasta. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää 6 vuotta. 

Lukuvuoden 2016–2017 koulutyö alkaa 16.8.2016 

HAKEMINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN
Perusopetuslain mukaista koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään koulujen 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisen tuen päätöksellä opiskeleville oppilaille koulun lukuvuoden aikana. Iltapäivätoimintaa järjestetään niillä kouluilla, joiden iltapäivätoimintaan hakee vähintään 15 lasta, ellei toiminnan järjestämisen tarpeesta muuta johdu.  Paikkoja on rajoitetusti. 

Iltapäivätoimintaa järjestetään kaikkina koulupäivinä (ei lauantaityöpäivinä) pääsääntöisesti klo 12.00 -17.00.
Toiminta on maksullista. Sivistyslautakunta vahvistaa maksun myöhemmin. 

Hakemus koululaisten iltapäivätoimintaan tulee tehdä viimeistään 5.2.2016 sähköisellä lomakkeella Wilma -järjestelmän kautta. Toimintaan haetaan lukuvuodeksi kerrallaan. Päätös iltapäivätoimintaan ottamisesta postitetaan kotiin viikolla 15. Lisätietoja koululaisten iltapäivätoiminnasta saa alueen kansliasta. 

 

HOLLOLAN MUSIIKKIPAINOTTEISELLE LUOKALLE PYRKIMINEN
Kakkosluokkalaiset voivat hakea Salpakankaan koululla aloittavalle musiikkiluokalle. Valinnat elokuussa 2016 aloittavalle musiikkiluokalle tehdään Salpakankaan koululla 16. - 17.2.2016 pidettävien musiikkiluokkatestien perusteella. Tarkempi aika ilmoitetaan kaikille hakemuksensa määräaikaan mennessä jättäneille. Aikaisempi musiikin opiskelu ei ole ehtona musiikkiluokalle pääsyyn. Hakemuksen musiikkiluokalle voi täyttää ja tulostaa Hollolan kunnan kotisivuilla osoitteessa: www.hollola.fi/lomakkeet-varhaiskasvatus-opetus ja se tulee palauttaa kokonaan täytettynä 5.2.2016 mennessä omaan kouluun tai Salpakankaan koulun kansliaan (Koulurinteentie 9, 15870 Hollola). Tieto musiikkiluokalle hyväksymisestä ilmoitetaan hakijoille kirjeitse kotiin viimeistään viikolla 11.

Hollolan musiikkiluokille valituilla oppilailla ei ole koulukyytioikeutta, ellei kyseessä ole lähikoulu.
Lisätietoja puh. 044 780 1683 musiikkiluokkien opettajat ja puh. 044 780 1238 rehtori

 

PÄIVÄHOITO
Päivähoitopaikkaa tulee hakea neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee päivähoitopaikan. Mikäli päivähoidon tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on kunta velvollinen järjestämään hoitopaikan alle kouluikäisille lapsille kahden viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä. Hakemuksen voi täyttää sähköisesti osoitteessa:

www.hollola.fi/palveluohjaus (sähköinen päivähoitohakemus)

 

LEIKKITOIMINTA 
Avointa varhaiskasvatustoimintaa järjestetään ajalla 1.9.2016–31.5.2017. Leikkitoiminta on tarkoitettu kotihoidossa oleville 3-5-vuotiaille lapsille. Leikkitoiminta on kerhomuotoista (kolme tuntia päivässä), tavoitteellista varhaiskasvatusta, jonka sisältöalueet myötäilevät päivähoidon tavoitteita. Leikkitoiminnasta peritään kuukausimaksu. Sivistyslautakunta vahvistaa maksun myöhemmin. 

Hakemukset avoimeen varhaiskasvatustoimintaan tulee palauttaa 26.2.2016 mennessä.
Leikkitoimintaryhmät muodostetaan hakemusten perusteella. Päätökset myönnetyistä paikoista postitetaan viikolla 18. Vapautuvia leikkitoimintapaikkoja voi hakea ympäri vuoden.
Hakemuksen voi täyttää sähköisesti osoitteessa: www.hollola.fi/leikkitoiminta (sähköinen leikkitoimintahakemus) 

Paperisen hakulomakkeen päivähoitoon/leikkitoimintaan saa palvelupiste Piipahluksesta Hollolan kunnanvirastolta, mihin se myös palautetaan. 

Lisätietoja varhaiskasvatuspalveluista antavat Hollolan varhaiskasvatuksen palvelupäälliköt: 

Eteläinen palvelualue                                  puh. 044 780 1312

Pohjoinen palvelualue                                 puh. 044 780 1374                                                                                                            

Hollola 13.1.2016    Sivistyslautakunta

Julkaistu: 19.01.2016 10.01