Ilmoittautuminen esiopetukseen ja ensimmäiselle luokalle 31.1. mennessä

Kategoria: Opetus Varhaiskasvatus
Takaisin

Kalliolan koulu

Kalliolan koulu. Kuva: Janne Bröijer.

Ilmoita lapsi esiopetukseen tai ensimmäiselle luokalle. Hae päivähoitopaikkaa tai paikkaa leikkitoiminnasta.

1.     ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN

Esiopetus ja esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus (päivähoito) järjestetään lapsen lähikoulussa.

Ilmoittautuminen perusopetuslain mukaiseen maksuttomaan esiopetukseen koskee tänä vuonna kuusi (6) vuotta täyttäviä (vuonna 2012 syntyneet) sekä niitä aikaisemmin syntyneitä, jotka ovat pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä.

Esiopetukseen ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään 31.1.2018. Ilmoittautuminen tehdään sähköisesti web-palveluissa tai Hollolan kunnan kotisivuilla osoitteessa www.hollola.fi/esiopetus

Samalla lomakkeella ilmoitetaan/haetaan myös esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus (päivähoito).

Sähköiset päätökset esiopetuspaikoista lähetetään huoltajille 23.3.2018 mennessä.

Lisätietoja: Varhaiskasvatuksen palvelupäälliköt (044 780 1312 & 044 780 1374) ja Varhaiskasvatuksen palveluohjaaja (044 780 1375)

 

2.    ENSIMMÄISELLE LUOKALLE ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen koskee kuluvana kalenterivuonna seitsemän vuotta (7) täyttäviä sekä niitä aikaisemmin syntyneitä, joille myönnetty lykkäys päättyy tämän lukuvuoden lopussa.

 Kouluun ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella Wilma-järjestelmän kautta.

Ilmoittautumisaika päättyy keskiviikkona 31.1.2018. Lisätietoja: www.hollola.fi/kouluun-ilmoittautuminen-1

Koulunaloitukseen liittyvistä tilaisuuksista ilmoitetaan huoltajille koulukohtaisesti kevään aikana.

Huoltajan, joka haluaa lapselleen lykkäystä koulunkäynnin alkamisesta, tulee toimittaa sitä koskeva kirjallinen anomus ja asiantuntijalausunto Hyvinvointipalveluihin maaliskuun loppuun mennessä.

Osoite: Hollolan kunta, Perusopetus/ Hyvinvointipalvelut, PL 66, 15871 Hollola

Mikäli tiedätte muuttavanne kevään tai kesän aikana pois Hollolasta tai lapsi menee jostain muusta syystä kouluun toiseen kuntaan, on siitä ilmoitettava Wilman lomakkeella ”Ilmoittautuminen perusopetuksen 1. luokalle” ao. kohdissa. Myös kaikki paikkakunnalle kevään ja kesän aikana muuttavat oppilaat ilmoittautuvat tulevaan kouluunsa.

Mikäli lapsen koulu ei ole tiedossa, olkaa yhteydessä Hyvinvointipalveluihin 044 780 1466.                     

 Lisätietoja kouluilta, yhteystiedot: www.hollola.fi/perusopetus-ja-koulut

 

3.    VAIKEAVAMMAISTEN LASTEN ILMOITTAMINEN

Tänä vuonna viisi (5) vuotta täyttävät tai sitä vanhemmat vaikeavammaiset lapset, jotka eivät vielä ole koulussa, tulee ilmoittaa 31.1.2018 mennessä erityisopetuksen rehtorille 044 780 1222.

Vaikeavammaisella tarkoitetaan vaikeasti tai keskiasteisesti näkö-, kuulo-, liikunta- tai kehitysvammaista tai vamman vaikeusasteen puolesta näihin verrattavaa lasta. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää kuusi (6) vuotta.

 

4.    KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Haku koululaisten iltapäivätoimintaan on maaliskuussa viikolla 14 ja siitä tiedotetaan Wilmassa ja kunnan kotisivuilla maaliskuun aikana. www.hollola.fi

5.    MUSIIKKIPAINOTTEINEN OPETUS

Salpakankaan koulun musiikkipainotteiseen opetukseen hakemisesta on tiedotettu koulujen kotisivuilla sekä Wilman kautta.

 

6.    LIIKUNTAPAINOTTEINEN OPETUS

Heinsuon koulun liikuntapainotteiseen opetukseen hakemisesta on tiedotettu koulujen kotisivuilla sekä Wilman kautta.

Lukuvuonna 2018–2019 esiopetus ja koulutyö alkavat maanantaina 13.8.2018

 

7.    VARHAISKASVATUS (päivähoito)

Paikkaa tulee hakea neljä kuukautta ennen palvelun tarvetta. Mikäli palvelun tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä alkamisajankohta ole ennakoitavissa, järjestetään hoitopaikka alle kouluikäisille lapsille kahden viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä.

Hakemuksen voi täyttää sähköisesti osoitteessa: www.hollola.fi/varhaiskasvatuksen-palveluohjaus

8.    LEIKKITOIMINTA 

Leikkitoimintaa järjestetään Hiekkalinnan päiväkodissa ajalla 1.9.2018–31.5.2019. Toiminta on tarkoitettu kotihoidossa oleville 3-5-vuotiaille lapsille. Toiminta on kerhomuotoista tavoitteellista varhaiskasvatusta (kolme tuntia päivässä), josta peritään kiinteä kuukausimaksu (1-2pv/vko 30€ ja 3-4pv/vko 60€).

Hakemukset tulee tehdä 24.2.2018 mennessä. Leikkitoimintaryhmät muodostetaan hakemusten perusteella. Päätökset myönnetyistä paikoista postitetaan viikolla 18. Vapautuvia leikkitoimintapaikkoja voi hakea ympäri vuoden. Hakemuksen voi täyttää sähköisesti osoitteessa: www.hollola.fi/leikkitoiminta

Paperisen hakulomakkeen varhaiskasvatuspalveluihin saa palvelupiste Piipahluksesta Hollolan kunnanvirastolta, jonne se myös palautetaan.

Lisätietoja varhaiskasvatuspalveluista antavat Hollolan varhaiskasvatuksen palvelupäälliköt: 

044 780 1312 ja 044 780 1374                                                                                      

Julkaistu: 17.01.2018 08.31