Ilmoitus maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteishakemuksen peruuttamisesta Maanrakennus Ylitalo Oy

Kategoria:
Takaisin

Maanrakennus Ylitalo Oy on peruuttanut Hollolan kunnan Sarvan kylään, kiinteistölle 98-443-1-35 (Ylitalo) suunniteltua kalliokiviainesten ottoa ja murskausta koskevan maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteishakemuksen.

Hakemuksen käsittely Hollolan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa raukeaa. 

Hollolassa 8.3.2019     Valvontajaosto

Julkaistu: 08.03.2019 14.57